IBN
Закрыть
Pletosu Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 2

Considerații privind obiceiurile la naștere în studiile lui Petre V. Ștefănucă
Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiția milenară a Mărțișorului – simbolul regenerării noastre spirituale
Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Contribuția lui Petre Ștefănucă la dezvoltarea folcloristicii românești din Basarabia interbelică
Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor , Filip Iulian , Corcinschi Nina , Potîng Tatiana , Mincu Eugenia , Gîrlea Olesea , Niţă-Cocieru Mariana , Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentarea obiceiurilor calendaristice de iarnă în studiile lui Petre V. Ștefănucă
Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Petre V. Ștefănucă – personalitate notorie a folcloristicii românești din Basarabia interbelică
Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Rolul fenomenului horal în viața comunității
Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Importanța voluntariatului în dezvoltarea comunitară
Pletosu Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-68. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Capitala Naţională a Tineretului – program al autorităţilor administraţiei publice de implicare a tinerilor in dezvoltarea politicilor de tineret
Pletosu Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităţilor administraţiei publice în conservarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial
Pletosu Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Folclorul obiceiurilor de iarnă în opera lui Petre Ştefănucă
Pletosu Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Folclorul de pe Valea Botnei în opera lui Petre Ştefănucă şi în actualitate
Pletosu Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Profesorul Petre Ştefănucă – cercetător al obiceiurilor de familie în Basarabia
Pletosu Victor
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 17(30) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13