IBN
Закрыть
Stratila Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Sustainable development of construction contractors of the Republic of Moldova in the context of waste generation and processing
Gheorghiţă Maria , Stratila Alina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Оценка целесообразности дисконтирования денежных потоков в рамках инвестиционного анализа
Polcanova Alina , Stratila Alina
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы роста производительности труда персонала строительных предприятий после пандемии Covd 19
Stratila Alina , Gumeniuc Ina
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of digitalization on the development of entrepreneurial performance in the context of globalization
Ţurcan Rina , Ţurcan Iuliu , Stratila Alina
Technical University of Moldova
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of youth on the sustainable development of the Moldovan economy
Stratila Alina , Ţurcan Rina
Technical University of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 7, R. 2022. Pitesti. .
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Измерение факторов влияния на уровень оплаты труда женщин в Молдове
Стратила Алина , Гуменюк Ина
Технический Университет Молдовы
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Impactul calității și siguranței alimentelor asupra exportului produselor agroalimentare a republicii moldova în contextul integrării Europene
Ţurcan Iuliu , Ţurcan Rina , Stratila Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерный разрыв в оплате труда в Молдове: факторы влияния
Стратила Алина , Гуменюк Ина
Технический Университет Молдовы
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Долгосрочное развитие аграрных предприятий Mолдовы за счет эффективного использования основных средств
Стратила Алина , Цуркан Рина
Технический Университет Молдовы
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности предприятий динамики Республики Молдова по классам размерности
Стратила Алина , Цуркан Рина
Технический Университет Молдовы
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impact of the economic situation in the Republic of Moldova on the financial condition of economic entities
Stratila Alina
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leasing-ul ca metodă de finanțare a businessului în contextul integrării europene a Republicii Moldova
Ţurcan Rina , Stratila Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
System of profitability indicators in the construction industry
Stratila Alina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza fluxurilor mijloacelor băneşti ale întreprinderilor de construcţii din Republica Moldova
Stratila Alina , Ganga Patricia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicatorilor financiari, ce carcaterizează diferite aspecte ale situaţiei financiare a companiilor de construcţii din Republica Moldova
Stratila Alina , Golan Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка финансового состояния строительных предприятий Республики Молдова на основе анализа операционного левериджа и показателя безопасности
Устурой Любовь , Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование методики факторного анализа рентабельности собственного капитала (на базе модели фирмы «Дюпон»)
Новикова Лариса , Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Влияние функции обучения на рентабельность персонала строительных предприятий РМ
Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация структуры капитала строительных предприятий Республики Молдова
Георгица Мария , Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Диагностика верояности банкротства строительных предприятий Республики Молдова
Устурой Любовь , Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 26 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка финансового состояния предприятий строительной отрасли Республики Молдова
Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Строительная отрасль Республики Молдова: текущее состояние и перспективы
Георгица Мария , Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Необходимость в реструктуризации структуры отдела управления человеческими ресурсами строительных предприятий Республики Молдова
Стратила Алина
Технический Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(67) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Analiza potenţialului resurselor umane al întreprinderilor de construcţii din Republica Moldova
Stratila Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul eficient de premiere – generator al creşterii performanţelor întreprinderilor de construcţii
Gheorghiţă Maria , Stratila Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25