IBN
Закрыть
Sandu Iuliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

Quality assessment of the toffee with sweeteners and dye from walnut septum or kernel’s pellicle
Bantea-Zagareanu Valentina , Sandu Iuliana , Baerle Alexei , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducing the risk of spoilage caused by Bacillus cereus in cow's and goat's milk yogurt with berries puree
Cușmenco Tatiana , Sandulachi Elisaveta , Bulgaru Viorica , Macari Artur , Netreba Natalia , Sandu Iuliana , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Colour-the marker maturity fruite of sea buckthorn berries
Dianu Irina , Macari Artur , Netreba Natalia , Baerle Alexei , Boeştean Olga , Sandu Iuliana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum de evitat destabilizarea mucopolizaharidelor din tortă de semințe de in (Linum usitatissimum)?
Baerle Alexei , Sandu Iuliana , Macari Artur
Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extracția unor polifenoli biologic activi din septum al semințelor de nucă: modelarea matematică
Baerle Alexei , Sandu Iuliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraction of some biologically active polyphenols from walnut seed septum: mathematical modelling
Baerle Alexei , Sandu Iuliana
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How to avoid destabilization of mucus-forming polysaccharides from Linum usitatissimum seed cake?
Baerle Alexei , Sandu Iuliana , Macari Artur
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea raportului compușilor biologic activi din pelicula miezului de nucă în dulciuri
Bantea-Zagoreanu Valentina , Sandu Iuliana , Baerle Alexei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Species diversity of the microbiota of sea buckthorn berries
Netreba Natalia , Sandu Iuliana , Macari Artur , Boeştean Olga , Baerle Alexei , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of dephenolisation for the biological and technological value of the old walnuts
Sandu Iuliana1 , Baerle Alexei1 , Tatarov Pavel1 , Ivanisova E.2
1 Technical University of Moldova,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thе рhytораthоgеniс miсrоbiоtе оf sеа buсkthоrn аnd its imрасt оn сrор рrоduсtivity
Sandulachi Elisaveta , Netreba Natalia , Macari Artur , Sandu Iuliana , Boeştean Olga , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Extracția polifenolilor și juglonei din pellicula miezului de nucă într-un extractor cilindric rotativ
Sandu Iuliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile fizice şi organoleptice ale fructelor de cătina albă Hippophae rhamnoides L. cultivată în Republica Moldova
Macari Artur , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Sandu Iuliana , Dianu Irina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects for using sea buckthorn berries for healthy food production
Sandu Iuliana , Macari Artur , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Sandulachi Elisaveta , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some identified biologically active compounds from the walnut kernel’s pellicle: wastes?
Sandu Iuliana1 , Baerle Alexei1 , Floricuța Ranga2 , Dumitrița Rugina2 , Pintea Adela Mariana2 , Patraș Antoanela3
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorisation of walnut septum polyphenols
Sandu Iuliana , Baerle Alexei , Tatarov Pavel , Scutaru Iury , Macari Artur
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walnut kernels pellicle (Juglans regia l.) – a good source of gallic, ellagic acids, catechin and their derivatives for functional foods
Tatarov Pavel1 , Ivanova Raisa2 , Baerle Alexei1 , Sandu Iuliana1 , Brindza Ján2
1 Technical University of Moldova,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Polyphenols and naphthoquinones extraction from walnuts pellicula: the impact on kernels quality
Baerle Alexei , Tatarov Pavel , Sandu Iuliana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Extracţia substanţelor fenolice din pieliţa miezului de nuci
Sandu Iuliana1 , Baerle Natalia2 , Savcenco Alexandra1 , Baerle Victor3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unusual PH – behavior of safflower extracts
Savcenco Alexandra1 , Baerle Natalia2 , Sandu Iuliana1 , Baerle Victor3
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University,
3 Princess Natalia Dadiani Theoretical Lyceum
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The influence of walnut oil moisture on quality
Sandulachi Elisaveta , Sandu Iuliana , Netreba Natalia , Macari Artur
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Polifenolii merelor în procesul de uscare
Sandu Iuliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22