IBN
Закрыть
Popovici Doru-Vlad
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 2

  Incluziunea educațională în medii de învățare dinafara clasei Balaur Bondoc și lumea sa în povești geologice - storytelling cu suport digital pentru promovarea elementelor de geologie din geoparcul internațional UNESCO Țara Hațegului
Popovici Doru-Vlad1 , Pătrășcoiu Loredana-Adriana1 , Andrasanu Alexandru12 , Popa Adina12 , Toma Cristina12
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influențe ale meloterapiei asupra recuperării copiilor cu dizabilități mintale
Popovici Doru-Vlad , Agheană Viorel
Universitatea din Bucureşti
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Aspecte ale integrării sociale ale persoanelor cu accident vascular cerebral
Cucu Camelia-Daniela , Popovici Doru-Vlad
Universitatea din Bucureşti
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte privind tulburările de comportament la elevii cu dizabilitate intelectuală
Agheană Viorel , Popovici Doru-Vlad
Universitatea din Bucureşti
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-168. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea specialiștilor din domeniul educației incluzive prin programul de master psihopedagogia școlii incluzive
Popovici Doru-Vlad , Agheană Viorel
Universitatea din Bucureşti
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul terapiei ocupaționale în integrarea socială a persoanelor vârstnice
Popovici Doru-Vlad , Stan Sabina-Veronica
Universitatea din Bucureşti
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-58. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Concepte şi strategii în contextul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi
Popovici Doru-Vlad
Universitatea din Bucureşti
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-412-8.
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii la nivel macrosocial pentru susţinerea şi dezvoltarea incluziunii sociale.
Popovici Doru-Vlad
Universitatea din Bucureşti
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-412-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

  3.1. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu dizabilităţi auditive
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.2. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu dizabilităţi de vedere
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.3. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu dizabilităţi neuromotorii
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.4. Specificul organizării procesului educaţional pentru studenţii cu deficienţe survenite în urma patologiilor somatice
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul III. Repere didactico-metodice în organizarea procesului educaţional pentru studenţii cu dizabilităţi
Racu Aurelia1 , Popovici Doru-Vlad2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea din Bucureşti
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Capitolul V. Evoluţii în domeniul strategiilor incluziunii socioeducaţionale a persoanelor cu dizabilităţi
Popovici Doru-Vlad1 , Tudorache Loredana Adriana2
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-999-1.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior
Popovici Doru-Vlad1 , Diaconescu Liliana Veronica2
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-124. Vizualizări-1830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior
Popovici Doru-Vlad1 , Diaconescu Liliana Veronica2
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-998-4..
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trăsături ale tipologiilor psihologice și somatice în relație cu activismul seniorilor din societatea contemporană
Popovici Doru-Vlad , Agheană Viorel
Universitatea din Bucureşti
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-1454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Intervenţia psihopedagogică în integrarea copiilor cu deficienţe de auz
Popovici Doru-Vlad , Timuş Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-118. Vizualizări-1313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18