IBN
Закрыть
Gasnaş Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2016 - 1

Reglementarea comunicaţiilor electronice în R. Moldova
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rolul autorităţii de reglementare în sfera răspunderii juridice din domeniul comunicaţiilor electronice
Grama Dumitru , Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Cadrul normativ în domeniul comunicațiilor electronice
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentele de politici relevante sectorului comunicaţiilor electronice din Republica Moldova
Gasnaş Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul şi rolul organului central de specialitate din domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova
Grama Dumitru , Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice . Aspecte de reglementare
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(150) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea intereselor utilizatorilor finali în sectorul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10