IBN
Закрыть
Budurina-Goreacii Carolina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 46. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 19
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 4

Aspecte generale privind situația refugiaților ucraineni în regiunea transnistreană în contextul războiului din Ucraina
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protestele din Kazahstan la începutul anului 2022: cauze și ipmplicații pentru asigurarea securității regionale
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Energy Factor in the Transnistrean Region of the Republic of Moldova
Budurina-Goreacii Carolina12
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 Moldova State University
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975- 61-871-7 ; C 13).
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The foreign policy of the Republic of Moldova in the context of new geopolitical realities
Budurina-Goreacii Carolina
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-48. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

10 ani de Parteneriat Estic: realizări și perspective pentru Azerbaidjan, Belarus și Ucraina
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-62. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația multilaterală în condițiile crizei COVID-19
Stejaru Selena , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geostrategy: theoretical conceptual approaches
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul insituțiilor societății civile în perioada pandemiei COVID-19
Budurina-Goreacii Carolina , Stejaru Selena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul Estic Post Vilnius 2013
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea politicii externe a Republicii Moldova în contextul relațiilor de colaborare cu statele vecine la etapa actuală
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-aplicative ale „Legii 2%” în Republica Moldova
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Organizației Națiunilor Unite în asigurarea participării societății civile la procesul decizional
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Moldova State University
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Factorul energetic în politica externă a statelor din regiunea Mării Negre
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some considerations regarding the adoption of the new law on non-commercial organizations in the Republic of Moldova
Budurina-Goreacii Carolina
Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe de dezvoltare politică a statelor în contextul arhitecturii economice ale secolului XX
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind repercusiunile pandemiei Covid-19 asupra zonelor conflictogene
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

10 ani de «parteneriat estic»: cazul Georgiei, Armeniei și al Republicii Moldova
Budurina-Goreacii Carolina , Cujba Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul conceptual, legal și instituțional al diplomației economice în Republica Moldova: provocări și perspective
Budurina-Goreacii Carolina1 , Goreacii Igor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Marca Klubafaceri SRL
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației
Stejaru Selena , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituțiilor societății civile din Republica Moldova în asigurarea protecției sociale a cetăţenilor
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele funcții specifice ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea socioeconomică și culturală  la nivel local
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Afirmarea instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul politic dintre instituțiile societății civile și autoritățile administraţiei publice locale în dezvoltarea comunității locale
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(19) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea corelativă dintre instituțiile societății civile și dezvoltarea comunității locale
Budurina-Goreacii Carolina , Stejaru Selena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile corelative dintre „instituțiile societății civile” și „dezvoltarea comunității locale”
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile generale și specifice ale instituţiilor societăţii civile moldovenești
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Abordarea conceptuală a fenomenului instituțiilor societății civile
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor locale
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(76) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formalizarea parteneriatului de colaborare dintre instituțiile societății civile și autoritățile APL în dezvoltarea comunităților locale
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele constituirii societăţii civile în Republica Moldova
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of new geopolitical changes
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Baza juridico-normativă de instituționalizare a societății civile moldoveneşti
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa autorităţilor statale şi a instituțiilor societății civile în soluţionarea problemelor la nivel local: cazul raionului/oraşului Şoldăneşti
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cadrul legal şi instituţional al societății civile din Republica Moldova
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(35) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-61. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborarea instituțiilor societății civile și autorităților statale în elaborarea politicilor publice
Budurina-Goreacii Carolina , Stejaru Selena
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme şi perspective de dezvoltare ale instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunității locale: cazul Republicii Moldova
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociatatea civilă în contextul procesului diplomatic de stabilire a agendei globale
Stejaru Selena , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Afirmarea şi dezvoltarea instituţiilor societăţii civile moldoveneşti (1991-2013)
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza tehnicilor de corectare a erorilor în studierea limbii engleze cu obiective universitare
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni legale în contextul dezvoltării unui mediu favorabil pentru societatea civilă
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(66) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituţiilor societăţii civile în elaborarea politicilor publice locale
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă şi buna guvernare: cazul Republicii Moldova
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Rusian Federation and USA’ relations between cooperation and confruntation
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 3(66) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Democraţia şi dinamica societăţi civile: provocări şi perspective
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(61) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 59