IBN
Закрыть
Macovei Dorina
Cuvinte-cheie (114): term (8), terminology (8), termen (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 6

„Creativitatea” terminologică: termenii academici
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aforismele și expresiile latine: dimensiunea gastronomică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amorul mitic și metaforele „tocite”
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbaje specializate. didactica aforistică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbile moderne: surse de neologizare a limbii române
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neologizarea limbii române. Metafora terminologică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Aforismele și expresiile latine: clasificări și interpretări
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de abordare a aforismelor și a expresiilor latine
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Corpusul aforistic latin: sumă a valorilor existențiale universale și didactică
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotaru Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of foreign languages on romanian ecological terminology
Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

The ecological terminology in the romanian language: definition and history
Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 16 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Metasemia implicativă – sursă indispensabilă de termeni ecologici
Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutațiile semantice prin prisma lexicului specializat al ecologiei
Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități lexico-funcționale ale sintagmelor termino-logice din metalimbajul ecologiei
Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similative metasemy – a way of creating new ecological terms
Macovei Dorina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similative metasemy – a way of creating new ecological terms
Macovei Dorina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Terminologia in domeniul ecologiei: definiție și istoric
Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Metasemia implicativă – procedeu de creare a terminologiei ecologice
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Derivarea – mecanismul şi tipurile ei structurale în sfera terminologiei ecologice
Macovei Dorina1 , Manolache Constantin2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinologizarea termenilor ecologici – analiză lexico-funcţională
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metonimia conceptuală ca mijloc de formare a tezaurului terminologic al ecologiei
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Fenomenul hiponimiei în terminologia ecologică
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologizarea ca sursă esențială de termeni ecologici. Metafora conceptuală
Manolache Constantin1 , Macovei Dorina2
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Unele aspecte privind clasificarea termenilor ecologici
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Relaţia concept–definiţie–termen ca element de bază al studiului terminologic
Macovei Dorina , Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-273. Vizualizări-2202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice
Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte ale terminologiei ecologice
Macovei Dorina , Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa comunicării didactice asupra climatului educaţional
Duhlicher Olga , Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Documentele curriculare din perspectiva interculturalitătii
Duhlicher Olga , Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa comunicării didactice asupra climatului educaţional
Duhlicher Olga , Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-1041
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Cooperative learning in the english language classroom
Duhlicher Olga , Macovei Dorina , Fiodorov Victoria
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching english to adults: strategies and techniques
Macovei Dorina , Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 32 of 32