IBN
Закрыть
Zagaievschi Corina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 3.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 2. Cărţi publicate peste hotare
  • 2.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 2

Tradițiile în educația românească vs de drepturile copilului
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea și forța emoțiilor negative
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Clasic şi modern în dezvoltarea personală
Zagaievschi Corina1 , Enache Beatrice-Ionela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială ”Alexandru Piru”, Mărgineni, Bacău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și orientări actuale în învățarea limbilor străine
Zagaievschi Corina1 , Enache Beatrice-Ionela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială ”Alexandru Piru”, Mărgineni, Bacău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Afectivitate, emoție și empatie în literatura pentru copii
Nicoară Aurica1 , Zagaievschi Corina2
1 Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Galaţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient relationship as a definitional element for the maintenance of the positive affective climate and the motivation of the students, in the context of the training process
Zagaievschi Corina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 7-a, Comm. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței sociale a preadolescenților prin studierea limbii engleze
Enache Beatrice-Ionela1 , Zagaievschi Corina2
1 Școala Gimnazială ”Alexandru Piru”, Mărgineni, Bacău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Active listening, an instrument for solving interpersonal conflicts in the educational environment
Zagaievschi Corina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 6-a, Comm. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea evaluării competențelor și a finalităților de studii ale studenților
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal development by increasing the emotional expressiveness (towards recognition and respect)
Zagaievschi Corina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 7-a, Comm.. 2019. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sănătate mintală prin educaţie pentru dezvoltare emoţională
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

A study of development particularities of emotional intelligence of adolescents
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Convergent discourses. Exploring the Contexts of Communication
Tîrgu Mureș: Arhipelag XXI Press, 2016. ISBN 978-606-8624-17-4.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Perspective teoretice asupra dezvoltării autonomiei în adolescenţă
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-60. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Analiza Curriculumului la dirigenţie din perspectiva dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele emoţionale – cheia către puterea personală
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-78. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural
Borozan Maia , Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16