IBN
Закрыть
Peredelcu Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 3

Reacții adverse ale agenților de contrast iodați
Peredelcu Rodica , Bîrcă Ilinca , Nepotu Marina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-89-295-7.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul farmacistului clinician în studiul medicației artritei reumatoide
Peredelcu Rodica , Bocan Sandrina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-89-295-7.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul farmacistului clinician în studiul medicației gutei
Rădăuță Rodica , Peredelcu Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Studiul managementului hepatitei virale C
Anghel Ludmila , Scutari Corina , Dubcenco Valeriu , Bodrug Elena , Peredelcu Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(49) / 2022 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Cercetarea acțiunii antidepresive a hiperforinei de dietilamoniu
Scutari Corina , Gonciar Veaceslav , Peredelcu Rodica , Bodrug Elena , Cazacu Vasilii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea simptomatologiei cirozei hepatice
Peredelcu Rodica , Bruma Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi perspective în cercetarea acţiunii hepatoprotectoare a coptizinei bisulfat
Peredelcu Rodica , Gonciar Veaceslav , Scutari Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile farmacoterapiei aterosclerozei
Peredelcu Rodica , Autor Nou , Dubcenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile farmacoterapiei aterosclerozei
Peredelcu Rodica , Chirilescu Alina , Dubcenco Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remediile farmacoterapeutice noi utilizate în medicația bolii Alzheimer
Peredelcu Rodica , Potîngă Adelina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Influenţa comparativă a coptizinei bisulfat şi berberinei bisulfat asupra evoluţiei hepatitei toxice acute: studiu experimental
Peredelcu Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(19) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Influenţa coptizinei asupra parametrilor hepatici
Peredelcu Rodica , Gonciar Veaceslav , Scutari Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile farmacologice ale alcaloizilor din rostopască
Peredelcu Rodica , Gonciar Veaceslav , Scutari Corina , Cazacu Vasilii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de biodisponibilitate a coptizinei bisulfat
Peredelcu Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Toxicitatea acută a acidului hyaluronic obținut din creste de cocoș
Gonciar Veaceslav , Scutari Corina , Peredelcu Rodica , Popa Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cercetarea metodelor de modificare a acidului hialuronic
Zadorojnâi Larisa1 , Zadorojnîi Alexandru2 , Scutari Corina3 , Peredelcu Rodica3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 5-6 / 2013 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile farmacologice ale acidului hialuronic
Scutari Corina1 , Peredelcu Rodica1 , Zadorojnâi Larisa2 , Scutari Oleg3 , Dubcenco Valeriu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Dispensarul Municipal Dermatovenerologic
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 5-6 / 2013 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul toxicităţii acute a nanoparticulelor de argint
Scutar Corina , Gonciar Veaceslav , Peredelcu Rodica , Pavlovschi Ivan , Scutari Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contribuții la cercetarea și validarea metodei de determinare a nicotinei și cotininei cu ajutprul gaz-cromatografiei cuplate cu mass-spectroscopia
Şpaiuc Doina12 , Şpac Adrian1 , Agoroaei Luminiţa1 , Peredelcu Rodica3 , Butnaru Elena1
1 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
2 Emergency Military Hospital, Iaşi,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2012 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi farmacologice ale acidului hialuronic
Gonciar Veaceslav , Scutar Corina , Peredelcu Rodica , Cazacu Vasilii , Popa Cristina , Scutari Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Unele particularităţi farmacologice ale coptizinei
Peredelcu Rodica1 , Gonciar Veaceslav1 , Scutar Corina1 , Cazacu Vasilii1 , Casian Igor2 , Casian Ana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Medicamentului, RM
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21