IBN
Закрыть
Şaitan Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 3

  Relația dintre stima de sine și satisfacția în muncă la tinerii angajați
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relația dintre tipul de atașament și satisfacția maritală la tinerele cupluri
Şaitan Viorica , Bruma Elena
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relația dintre tipul de atașament și satisfacția maritală la tinerele cupluri
Şaitan Viorica1 , Bruma Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Transilvania" din Braşov
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-50. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Relația dintre anxietate și percepția stresului la adolescenți
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-66. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Percepții și atitudini privind realizarea cercetărilor psihologice în mediul organizational din Republica Moldova
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relația dintre stima de sine în domeniul școlar și „stilul parental perceput” la adolescenți
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-224. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Disponibilitatea și accesibilitatea programelor de echilibru muncă-familie într-o organizație autohtonă (Studiu de caz)
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestări ale flexibilităţii graniţelor muncă-familie la angajaţii din organizaţiile autohtone
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

  Challenges and role demands in universities: work-family-education conflict amongst academics
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica
Moldova State University
Political and Economic Self-Constitution Citizenship Activity and Education
Ediţia a 6-a. 2018. Olsztyn, Poland. .
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conflictul muncă-familie, angajamentul de rol și suportul organizațional la angajații din Republica Moldova
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conflictul muncă-familie, angajamentul de rol şi suportul organizaţional la angajaţii din Republica Moldova
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Epuizare emoțională, satisfacție de viață și conflict muncă-familie la angajații din Republica Moldova
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-81. Vizualizări-1175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managing multiple challenging roles: family, work and professional development
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica , Hodonoagă Tatiana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managing multiple challenging roles: family, work and professional development
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica , Hodonoagă Tatiana
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Conflictul muncă-familie la angajaţii din Republica Moldova: repere metodologice şi rezultate preliminare
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Consecințe ale conflictului muncă-famile: sinteze empirice
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestări ale conflictului muncă-familie la angajații din domeniul public/privat: dimensiuni comparative
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Implicaţii ale dimensiunii de gen în manifestarea conflictului muncă-familie: sinteze teoretice
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-62. Vizualizări-1122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Provocări și solicitări de rol în mediul universitar: conflictul studii-muncă-familie
Cojocaru Natalia , Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificul conflictului muncă–familie la angajații din diverse domenii ocupaționale: sinteze teoretice
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-122. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Manifestări ale conflictului muncă-familie. Sinteze teoretice și preliminarii pentru studiul empiric
Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21