IBN
Закрыть
Scutaru Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2021 - 1

Presa bisericească din Basarabia în anii Primului Război Mondial
Scutaru Silvia1 , Croitoru Costin2
1 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Tendințe de renaștere națională în rândurile preoțimii basarabene la începutul secolului al XX-lea
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezele istoriografice sovietice şi contemporane cu privire la evoluţia bisericii basarabene la răscrucea secolelor XIX-XX
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-901-8.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Învățământul bisericesc din Chișinău (1844-1917)
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Identităţile Chişinăului
Ediţia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-137-48-5.
Disponibil online 3 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţii tematice şi de viziune a textelor poetice publicate în revista Luminătorul (1908-1918)
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-774-8.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţii tematice şi de viziune asupra textelor poetice publicate în revista Luminătorul (1908-1918)
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 28 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Activitatea şcolii de cântăreţi bisericeşti din Basarabia (1889-1918)
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Clerul basarabean în anii primului război mondial
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Consideraţii privind identitatea eparhială a Chişinăului (sfârşitul secolului al XIXlea – începutul secolului al XX-lea)
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Identităţile Chişinăului
Ediţia 1. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-51-308-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Aspecte privind presa bisericească în Basarabia la sfârşitul sec.XIX-începutul sec.XX
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea Administrativă a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea)
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revendicările preoţimii în cadrul congreselor eparhiale din anul 1917
Scutaru Silvia
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(18) / 2009 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 9 March, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12