IBN
Закрыть

40Publicaţii

768Descărcări

26358Vizualizări

Bencheci Marcel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Combaterea terorismului și extremismului ca modalitate de a asigura eficiența implementării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-35. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul războiului ruso-ucrainean asupra securității Republicii Moldova
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-78. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Conflictele înghețate din spațiul post-sovietic: repercursiuni asupra securităţii naţionale a statelor implicate
Bencheci Marcel1 , Boroda Dumitru23 , Cernețchi Eduard32 , Kurtskhalia Alexander4
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea frontalieră a Republicii Moldova în contextul mediului actual de securitate
Hîrbu-Bencheci Diana12 , Buzev Diana21 , Bencheci Marcel3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte de drept internațional în contextul conflictelor înghețate: cazul Transnistriei
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Cujba Vasile3
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională și dreptul persoanei la siguranță: aspecte ale interconectării prin prisma Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională și siguranța cetățenilor – priorități ale sistemului național de securitate în contextul ajustării la politicile de securitate comunitară
Bencheci Marcel1 , Munteanu Andrian2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of international security organizations in the settlement of territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia
Bencheci Marcel
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenești în contextul modernizării sistemului securității naționale a Republicii Moldova
Bencheci Marcel
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-4-6.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea sistemului organelor de securitate în unele state de interes pentru Republica Moldova (România, Ucraina și Federația Rusă)
Bencheci Marcel1 , Munteanu Andrian2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-56-783-1.
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile de modernizare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului de securitate international
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile aplicării normelor dreptului internațional în contextul conflictului teritorial din Transnistria
Bencheci Marcel1 , Cujba Vasile2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peacekeeping operations as a factor in regulating territorial conflicts in the republic of Moldova and Georgia
Bencheci Marcel1 , Kurtskhalia Alexander2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele consolidării securității naționale și asigurarea dreptului persoanei la siguranță prin prisma implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul serviciilor de informații în prevenirea și combaterea terorismului internațional
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Cadrul legislativ al sistemului național de securitate
Bencheci Marcel , Munteanu Andrian
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile instituționale în prevenirea riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele actuale ale interoperabilităţii organizaţiilor internaţionale de securitate în prevenirea şi combaterea terorismului
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of legislative dimension of national security policy
Bencheci Marcel1 , Munteanu Andrian2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte ale combaterii terorismului prin intermediul organizațiilor internaționale de securitate
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Gorincioi Iulia2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolului sistemului de securitate internaţională în contracararea riscurilor și amenințărilor asimetrice
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele actuale ale interoperabilităţii organizaţiilor internaţionale de securitate în prevenirea şi combaterea terorismului
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terorismul contemporan - sursă de pericol asupra sistemului de securitate international
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The customs institutions of the Moldova
Bencheci Marcel1 , Munteanu Adrian2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Angajamentele serviciului de informaţii şi securitate al Republicii Moldova în prevenirea şi contracararea terorismului
Bencheci Marcel1 , Pîrţac Grigore2 , Hîrbu-Bencheci Diana3
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hezbollah – a symbol of the struggle for national liberation or a terrorist organization?
Assadi Nejman1 , Bencheci Marcel2
1 Moldova State University,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția Uniunii Europene și a Federației Ruse în presa din Republica Moldova
Moşneaga Valeriu1 , Bencheci Marcel2 , Hîrbu-Bencheci Diana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova borders’ securitization – a necessity of tackling with illegal migration
Hîrbu-Bencheci Diana , Bencheci Marcel
Moldova State University
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Is the contemporary international security system at crossroads?
Bencheci Marcel1 , Kurtskhalia Alexander2
1 Moldova State University,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Separatismul – pericol pentru securitatea naţională a Republicii Moldova
Solomon Constantin , Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Etapele elaborării politicii de securitate şi apărare a Republicii Moldova: provocări şi soluţii
Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(57) / 2012 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Fenomenul terorismului internaţional -provocare asupra securităţii Republicii Moldova
Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-4103-8-0.
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţiile terorismului contemporan şi implicaţiile sale asupra securităţii naţionale
Hîrbu-Bencheci Diana , Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(38) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Organizaţiile extremiste şi impactul lor asupra terorismului internaţional
Hîrbu-Bencheci Diana , Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(23) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-57. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborarea internaţională a Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului
Hîrbu-Bencheci Diana , Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(44) / 2009 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea autorităţilor publice abilitate cu prevenirea şi combaterea terorismului: aspecte de cooperare interdepartamentală
Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(45) / 2009 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40