IBN
Закрыть
Osoianu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2020 - 1

  Conflicts of Law in the Sphere of Matrimonial Relations with a Foreign Element
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Legal status of individuals in private international law of the Republic of Moldova within the framework of the updated civil code
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Оговорка о публичном порядке в международном частном праве Республики Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Статус физического лица в международном частном праве Республики Молдова в рамках обновленного Гражданского Кодекса
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privatal Republicii Moldova
Osoianu Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-151. Vizualizări-1353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Коллизионная привязка «закон флага» в международном частном праве Республики Молдова: значение, проблемы и перспективы
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные тенденции развития международного частного права Республики Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  К вопросу о правовом регулировании коммерческой тайны в законодательстве Республики Молдова и других государств
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  К вопросу об истории развития интеллектуальной собственности (ЧАСТЬ 1)
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  The Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the International Private Law of Republic of Moldova
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  К вопросу о современных тенденциях и проблемах в области правового регулирования интеллектуальной собственности
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

  On modern tendencies and issues in the sphere of legal regulation of intellectual property
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Parteneriatul dintre uniunea europeană  şi statele maghreb în contextul  provocărilor ce stau în faţa unei  integrări regionale aprofundate (PARTEA I)  
Abdelaziz Mukhtar , Osoianu Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Practici de eludare a fiscului cu efecte internaţionale
Lică Florin Ilie1 , Osoianu Natalia2
1 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Анализ недостатков Книги Пятой Гражданского Кодекса Республики Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

  Criterii ce determină originile și obiectivelepoliticii de concurență a uniunii europene
Ciubotaru Rodica1 , Osoianu Natalia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 28 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Правовое регулирование личного статута юридического лица в международном частном праве
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в международном частном праве Республики Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сравнительный анализ коллизионного регулирования правоотношений собственности в международном частном праве РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА и РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

  Harmonization of the law applicable to contractual obligations: existing legislation of the Republic of Moldova and the necessity for an approximation to the law of European Union
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prin paradisurile fiscale
Lică Florin Ilie , Osoianu Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(19-20) / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-142. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  К вопросу о правовом регулировании внедоговорных обязательств  в международном частном праве Республики Молдова на современном Этапе 
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(19-20) / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Custom as a source of international private law of the Republic of Moldova
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  «Тенденции и перспективы развития международного частного права Республики Молдова»
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Некоторые аспекты правового регулирования электронной торговли  в международном частном праве Республики Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 21 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

  Application of foreign law in the international private law of the Republic of Moldova
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Application of foreign law in the international private law of the Republic of Moldova
Osoianu Natalia
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 11 October, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dreptul muncii. Curs universitar
Osoianu Natalia
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 11 October, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dreptul muncii. Curs universitar.
Osoianu Natalia
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  К вопросу об истории развития международного частного права Республики Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010. Chişinău. .
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Влияние сближения права на развитие молдавского международного частного права
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

  К вопросу о роли международных организаций в развитии международного частного права
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Специфические проблемы международного частного права Республики Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Тенденции и перспективы развития международного частного права в Республике Молдова
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы толкования книги V ГК РМ
Осояну Наталья
Международный Независимый Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 35 of 35