IBN
Закрыть
Uncu Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2021 - 1

Éducation inclusive: nouveaux défis pour les enseignants
Uncu Veronica
l’Université d’Ottawa
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

École inclusive: espace de développement de la personnalité des élèves
Uncu Veronica
l’Université d’Ottawa
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Représentations et attitudes envers l’éducation inclusive: le cas des écoles régulières de la République de Moldavie
Uncu Veronica
l’Université d’Ottawa
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Apprendre par la collaboration: le rôle des parents dans l’éducation inclusive
Uncu Veronica
Universitatea din Ottawa
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Abandonul şcolar: abordare psihologică
Uncu Veronica , Penu Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-982. Vizualizări-3752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Spectrul competenţelor profesionale solicitate de integrarea socială a copiilor cu abandon şcolari
Uncu Veronica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-57. Vizualizări-2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Valenţele parteneriatului educaţional în integrarea socială a elevului cu abandon şcolar
Uncu Veronica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-180. Vizualizări-1661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Condiţiile psihopedagogice privind adaptarea socială a copiilor cu ces
Uncu Veronica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-64. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8