IBN
Закрыть
Beleaeva Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Европейские традиции в структуре фортификации Нижней оборонительной линии Молдавского периода Белгородской крепости: барбакан
Беляева Светлана , Фиалко Елена
Институт Археологии НАН Украины
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование новых подходов исследовательской практики и сохранения архитектурно-археологических памятников Северного Причерноморья (Сравнительная кастеллология и цифровые технологии)
Беляева Светлана1 , Коцюбанская Ольга2 , Куценко Сергей2
1 Институт Археологии НАН Украины,
2 Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Огузский след в истории Юго-Восточной Европы: некоторые вопросы историко-археологических исследований
Беляева Светлана12
1 Институт Археологии НАН Украины,
2 Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поясные украшения как образец культурных интерференций на юге Европы
Беляева Светлана , Фиалко Елена
Институт Археологии НАН Украины
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сладкогласные девы-птицы. Античные реминисценции в христианской изобразительной традиции
Беляева Светлана1 , Рябцева Светлана2
1 Институт Археологии НАН Украины,
2 Институт культурного наследия
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование читательской грамотности: проблемы и пути их решения при изучении физики в гимназии
Беляева Светлана , Вэрзару Галина
Лицей имени Михаила Коцюбинского, Кишинэу
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

К вопросу о применении технологий, формирующих основы самостоятельной познавательной деятельности при обучении физике
Беляева Светлана1 , Костерин И.2
1 Лицей имени Михаила Коцюбинского, Кишинэу,
2 Молдавский Государственный Университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

К вопросу о модульном обучении физике в седьмом классе гимназии.
Беляева Светлана
Лицей имени Михаила Коцюбинского, Кишинэу
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(49-50) / 2015 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 15 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Модульное обучение как технология формирования и развития познавательной компетенции
Беляева Светлана
Лицей имени Михаила Коцюбинского, Кишинэу
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Rolul psihologului în instituţia de învăţămînt preuniversitar
Grosu Ira , Beleaeva Svetlana
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(72-73) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspecte ale formării de competenţe
Beleaeva Svetlana , Dîmovscaia Galina , Ponomari Tatiana
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(65) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesionalismului pedagogilor în contextul educaţiei axate pe competenţe
Beleaeva Svetlana , Ponomari Tatiana
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Formare de competenţe: de la concepţie la tehnologii
Beleaeva Svetlana , Ponomari Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(63) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Ce a însemnat pentru dumnevoastră/ pentru şcoala dumnevoastră colaborarea cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Beleaeva Svetlana1 , Ponomari Tatiana , Bodiu Aurica , Cartaleanu Tatiana2 , Cazacu Tamara3 , Cibotaru Anatol , Cosovan Olga2 , Creţu Veronica , Creţu Nicolae , Cristea Sorin , Efrim Victor , David Rodica , Galii Victoria , Gorincioi Valeriu , Goraş-Postică Viorica , Jalbă Rodica , Handrabura Loretta2 , Kiriakov Mariana , Lîsenco Serghei , Munteanu Ana , Navin Irina , Popa Vitalie , Stîrcea Lilia , Tcacenco D , Terzi Dana
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Promovarea profesionalismului şi a competenţei la nivelul politicilor educaţionale
Beleaeva Svetlana , Cerbuşca Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(17) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Curriculum: avantaje, dezavantaje, propuneri
Beleaeva Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 1

Liceul „Gaudeamus“
Beleaeva Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(2) / 2000 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17