IBN
Закрыть

63Publicaţii

470Descărcări

36538Vizualizări

Grigorcea Sofia
Cuvinte-cheie (256): tomate (9), tomato (7), cultivation (6)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2023 - 8

Aplicarea metodelor interactive prin cooperare în învățământul primar, gimnazial și liceal
Grigorcea Sofia1 , Munteanu Oxana2 , Chiriac Eugenia1 , Nedbaliuc Boris1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Gimnaziul Hănășeni, raionul Leova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compusului coordinativ cu bariu asupra productivităţii microalgei Chlorella vulgaris Beijer
Ciobanu Eugeniu1 , Grigorcea Sofia1 , Nedbaliuc Boris1 , Ureche Dumitru2 , Coropceanu Eduard1 , Botezatu Ion1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unui compus coordinativ al Zn(II) asupra productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis
Nedbaliuc Boris1 , Ciobanu Eugeniu1 , Grigorcea Sofia1 , Danilescu Olga2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Chimie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea lecțiilor la biologie în învățământul gimnazial din perspectiva educației centrate pe elev
Grigorcea Sofia1 , Rusu Angela2 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Sportiv Lipoveni, Cimişlia
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea cianobacteriei spirulina platensis cultivată în prezenţa unui compus coordinativ cu Sr(II)
Nedbaliuc Boris12 , Ciobanu Eugeniu21 , Grigorcea Sofia12 , Ureche Dumitru3 , Coropceanu Eduard21 , Brînză Lilia14
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC,
3 Institutul de Chimie, USM,
4 Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-831-2.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de organizare și realizare a cercului „Botanistul” pe tema „Pigmenții vegetali - substanțe indispensabile pentru univers”
Grigorcea Sofia , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Boris , Brînză Lilia , Aluchi Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of some Ca(II) and Ba(II) with Co(II) compounds on the productivity of the cyanobacteria Spirulina platensis
Nedbaliuc Boris1 , Coropceanu Eduard12 , Ciobanu Eugeniu12 , Grigorcea Sofia1 , Ureche Dumitru3 , Brînză Lilia12
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Institute of Research and Innovation, Moldova State University,
3 Institute of Chemistry, MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the coordinating compound with barium on the productivity of the microalgae Chlorella vulgaris Beijer
Ciobanu Eugeniu1 , Nedbaliuc Boris2 , Grigorcea Sofia2 , Botezatu Ion2 , Ureche Dumitru2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Institute of Chemistry, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică
Nedbaliuc Boris1 , Grigorcea Sofia1 , Ciobanu Eugeniu1 , Nedbaliuc Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor de cercetare la studenți prin realizarea experimentului biologic
Grigorcea Sofia , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate
Nedbaliuc Boris , Brînză Lilia , Ciobanu Eugeniu , Grigorcea Sofia , Chiriac Eugenia , Aluchi Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de dezvoltare și manifestare a levurilor Candida Spp. în patologia omului
Ghelici Ina , Grigorcea Sofia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici didactice interactive aplicate în cadrul lecțiilor de biologie
Grigorcea Sofia1 , Rabacu Diana2 , Chiriac Eugenia1 , Nedbaliuc Boris1 , Grigorcea Dumitru1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Țesuturile mecanice din tulpina unor magnoliofite – model de construcție inginerească și sursă de fibre textile
Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Grigorcea Sofia1 , Ciurca Victoria2 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de analiză morfologică a frunzei de Trifolium repens L. în calitate de bioindicator fenotipic al stării ecologice a solului
Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea particularitaților de creștere și dezvoltare a micromicetelor Alternaria spp., Fusarium spp. și Botrytis spp. în cultura duala cu Penicillium spp., în diferite condiții de temperatura
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Aluchi Nicolae , Grigorcea Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea micromicetelor fitopatogene din diferite sectoare a mun. Chişinău
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Ţaranu Svetlana , Grigorcea Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea conceptului STEAM în elaborarea modelelor bionice
Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Aluchi Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia învățării Biologiei din perspectiva interdisciplinarității
Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea taxonomica si rolul bioindicator a algoflorei bentonice a lacului „La Izvor” (or. Chisinau)
Brînză Lilia , Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Nistiriuc Liliana , Tumuruc Victoria , Muștuc Mihaela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea comunitatilor algale ale lacului Rîscani (or. Chisinau) prin prisma relatiilor interspecifice
Nedbaliuc Boris1 , Ciobanu Eugeniu1 , Chiriac Eugenia1 , Grigorcea Sofia1 , Aluchi Nicolae1 , Brînză Lilia1 , Nedbaliuc Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu
Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Buldumac (Doncilă) Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Saharanovschi Luminiţa , Grigorcea Dumitru , Verdeş Anastasia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie
Nedbaliuc Boris1 , Grigorcea Sofia1 , Chiriac Eugenia1 , Buldumac (Doncilă) Ana1 , Nedbaliuc Rodica2 , Ţîganaș Ana1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii interspecifice în cadrul algocenozelor perifitonice ale lacului Rîşcani (or. Chişinău)
Nedbaliuc Boris , Ciobanu Eugeniu , Grigorcea Sofia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea și aplicabilitatea educației ecologice la elevii din învățământul liceal
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Rusu Valeria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aplicarea unor micromicete fitopatogene în bioindicație
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Aluchi Nicolae , Legaci Mihaela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie
Grigorcea Sofia1 , Nedbaliuc Rodica1 , Guiban Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Emil Nicula", s. Mereni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomic characteristics of diatoms from the Bic river near Chisinau
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica , Gîţu Ana
Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Elucidarea particularităţilor de interacţiune a tomatelor cu patogenii fungici Colletotrichum Spp. şi Cladosporium Spp. în condiţii de stres termic
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Nour Karella
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența fungilor Alternaria alternata și a. Consortiale asupra dezvoltării tomatelor la etape ontogenetice timpurii
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Buldumac Sergiu , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența gândirii darwiniste în perceperea unor fenomene evoluționiste de către studenți
Grigorcea Sofia , Carcea Marina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii privind stabilirea eficienţei biologice a noilor fungicide utilizate în combaterea bolilor foliare la orzul de toamnă
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Sasanelli Nicola3 , Bivol Elisaveta1 , Grigorcea Sofia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul algelor în evaluarea stării trofice a lacului Valea Morilor
Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica , Pelin Victor , Dulghieri Ioana , Lupan Valeriu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul manualului școlar în formarea performanțelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica1 , Știrbu Indira2 , Grigorcea Sofia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităților algale din lacul Râșcani (mun. Chișinău)
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica , Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Activitatea antifungică a taninurilor oxidate, extrase din lemnul de stejar
Grigorcea Sofia1 , Lupaşcu Lucian2 , Ţîmbaliuc Nina2 , Lupaşcu Galina1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb
Grigorcea Sofia , Lupaşcu Galina , Mihnea Nadejda , Coşalîc Cristina , Schin Victoria , Bejan Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)
Nedbaliuc Boris1 , Trofim Alina2 , Chiriac Eugenia1 , Grigorcea Sofia1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rolului factorului de genotip al tomatelor, orzului şi porumbului la interacţiunea cu filtratele de cultură ale fungilor A. alternata şi F. oxysporum var. orthoceras
Grigorcea Sofia1 , Lupaşcu Galina2 , Coşalîc Cristina2 , Schin Victoria2 , Bejan Vasile2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea genotipurilor de tomate cu fungii (Alternaria alternate şi fusarium oxysporum)
Lupaşcu Galina , Grigorcea Sofia , Mihnea Nadejda , Gavzer Svetlana , Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi compuşi taninici din stejar şi proprietăţile lor antimicrobiene in vitro
Lupaşcu Lucian1 , Grigorcea Sofia2 , Lupaşcu Galina2 , Ţîmbaliuc Nina1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Causative agents of brown staining of leaves and root rot of tomatoes in conditions of the Republic of Moldova
Grigorcea Sofia , Lupashku Galina A. , Mihnea Nadejda , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa filtratelor de cultură Alternaria Alternata și Fusarium Oxysporum Var. Orthoceras asupra unor genotipuri de porumb
Schin Victoria , Bejan Vasile , Grigorcea Sofia , Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia unor genotipuri de tomate, orz și porumb la filtratele de cultură ale fungilor A. Alternata şi F. Oxysporum Var. Orthoceras
Grigorcea Sofia , Coşalîc Cristina , Schin Victoria , Bejan Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului parental în controlul elementelor de productivitate la tomate
Grigorcea Sofia1 , Mihnea Nadejda1 , Coşalîc Cristina1 , Grati Vasile2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The reaction of some valuable tomato sorts (varieties) to filtrates of Fusarium spp. and Alternaria alternata cultures
Mihnea Nadejda , Lupashku Galina A. , Grigorcea Sofia , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Analiza factorială a specificităţii ciupercii Alternaria alternata (Fr.) Keissler
Lupaşcu Galina , Grigorcea Sofia , Mihnea Nadejda , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 63