IBN
Закрыть

78Publicaţii

780Descărcări

41790Vizualizări

Latinitate, Romanitate, Românitate9Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei5Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie4O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere3Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare3Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei3Identităţile Chişinăului3Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate3Studii culturale2Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine2Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări1Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare1Centenar Sfatul Ţării: 1917–20171Valorificarea patrimoniului etnocultural1Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi1Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu1Tradiţii şi procese etnice1Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic1Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor1Studii de arhondologie şi genealogie 1Conspecte numismatice1Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului1Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene1Buletin ştiinţific al tinerilor istorici1Știință, educație, cultura1Ştiinţă, educaţie, cultură1Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism1Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare1
Prisac Lidia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 56.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 34
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9

2023 - 11

„Limbajul macaronic” în Chișinăul interbelic
Prisac Lidia
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-524-1.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Petrencu: profesorul şi istoricul ieşit din tipare
Xenofontov Ion , Prisac Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-10-3.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canonical mechanism and time reduction factors in the novel Întunecare by Cezar Petrescu
Prisac Lidia1 , Ungureanu Otilia2
1 Arhiva Știintifică Centrală a AȘM,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul interbelic, spațiul de formare al memoriei și identității
Prisac Lidia12
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 13 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la memorie la identitate. Toponimia Chișinăului interbelic
Prisac Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondul de arhivă personal al istoricului Ion Jarcuțchi
Prisac Lidia1 , Xenofontov Ion1 , Salagor Iulian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(71) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria medicinei la feminin: prof. univ. Natalia Gheorghiu (1914–2001)
Prisac Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-163-90-3.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modă și vestimentație în Chișinăul interbelic
Prisac Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(180) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nunţile studenţiei anilor 1980 în RSS Moldovenească
Prisac Lidia
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, USM
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-10-3.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea în Chișinăul interbelic drept element al vieții cotidiene
Prisac Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-14-1.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea în Chișinăul interbelic drept element al vieții cotidiene
Prisac Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-172-36-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Nunțile studențești din RSS Moldovenească în anii 1980
Prisac Lidia
Arhiva Știintifică Centrală a AȘM
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-43-9.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populația Chișinăului în perioada interbelică
Prisac Lidia
Arhiva Știintifică Centrală a AȘM
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-52-1.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populația Chișinăului în perioada interbelică
Prisac Lidia
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refugiați armeni din Basarabia peste Prut (1940/1944)
Prisac Lidia
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-159-60-9.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Abordarea conflictului transnistrean în stânga Nistrului și în lucrările proseparatiste
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea migrației feminine a forței de muncă în paraliteratură
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alimentaţia deportaților din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Iug” (1949)
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza economică din Republica Moldova – catalizator al migrației forței de muncă
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mănăstrirea Hagimus: așezarea geografică și natura
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația mirilor din RSS Moldovenească (anii 1950–1980): între tradiție și modernizare
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 18

Mănăstirea Hagimus: așezarea geografică și natura
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrele științifico-didactice ale institutului de stat de medicină din Chișinău (1945–1991)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Matcovschi, un poet în Academia de Științe a Moldovei
Hadîrca Daniela1 , Prisac Lidia2 , Xenofontov Ion1
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exproprierea Ogrăzii Armeneşti din Chişinău (1922–1932)
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5. 2020. Chişinău. e-ISBN 978-9975-0-0338-4.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul campaniilor ideologice staliniste din Uniunea Sovietică (1946–1953) asupra Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
Xenofontov Ion , Prisac Lidia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Prisac Lidia1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul imobil al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. (1945 - sfârșitul anilor ’60)
Prisac Lidia12 , Xenofontov Ion3
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul migraţiei şi statutul social al femeii din Republica Moldova: repere istoriografice
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea istoriei migrației din Republica Moldova prin memoria feminină
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul femeilor migrante din Republica Moldova: repere teoretico-metodologice
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenți autohtoni la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Prisac Lidia , Xenofontov Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenți străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană
Prisac Lidia1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenţii de la Institutul de Stat din Chișinău în anii „distrofiei” (foametei)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața studențească la institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Armenii în România Mare: refugiul din Imperiul Rus și Imperiul Otoman
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armenii din Basarabia în contextul Marii Uniri
Prisac Lidia1 , Gumenâi Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăcașurile monahale – dimensiune a patrimoniului cultural material al Republicii Moldova
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minorităţile naţionale în agenda relaţiilor bilaterale moldo-ucrainene (1992–2019).
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)
Prisac Lidia12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

„N-am avut practic nimic” și familii sărace au fost deportate în Siberia
Prisac Lidia12 , Xenofontov Ion342
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Nu învinuiesc pe nimeni”. Din mărturiile Iuliei Ţaran cu privire la deportările din 1949
Prisac Lidia1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Nu mă judeca, eram soldat, îndeplineam ordinul!” – Despre trădaţi şi trădători în timpul deportărilor
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Sunt cătărău, dar… mi-au zis Caterev”. Schimbări de identitate în contextul deportărilor
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2018. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-87-410-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportat în Siberia din cauza câinelui Stalin
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 78