IBN
Закрыть
Batîru Grigorii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 4

Methodology for creating electrophoretic passports of maize hybrids and their parental forms at the level of protein molecules
Batîru Grigorii , Comarova Galina , Adamchuk A. , Rotari Eugen , Bounegru Serghei , Cojocari Dumitru
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospectives of developing specialty maize germplasm
Batîru Grigorii , Cojocari Dumitru , Comarova Galina
Technical University of Moldova
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul polimorfismului zeinei endospermului la hibrizii autohtoni de porumb din 56 grupe de maturitate
Batîru Grigorii , Comarova Galina , Bounegru Serghei , Adamciuc Arcadii , Cojocari Dumitru , Rotari Eugen
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zein polymorphism in the aid of maize seed certification
Batîru Grigorii , Comarova Galina , Cojocari Dumitru , Bounegru Serghei , Adamchuk A. , Rotari Eugen
Technical University of Moldova
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Algorithm for creating electrophoretic passports of maize hybrids
Adamciuc A. , Batîru Grigorii , Comarova Galina , Bounegru S. , Rotari Eugen
State Agrarian University of Moldova
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigating the Effect of the Interaction of Maize Inducer and Donor Backgrounds on Haploid Induction Rates
Trentin Henrique Uliana1 , Batîru Grigorii2 , Frei Ursula Karoline3 , Dutta Somak3 , Lubberstedt Thomas3
1 Bayer Crop Science, RS, Coxilha,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Iowa State University, Ames
Plants
Nr. 12(11) / 2022 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of storage protein polymorphism in the endosperm of mutant maize lines
Batîru Grigorii , Comarova Galina , Adamciuc A. , Bounegru S. , Cojocari Dumitru , Rotari Eugen
State Agrarian University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Polyploidy in maize breeding for grain quality
Batîru Grigorii , Palii Andrei , Comarova Galina , Cojocari Dumitru
State Agrarian University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protein markers as a tool for accelerating the sale of maize hybrids of the Moldovan breeding for export
Batîru Grigorii , Comarova Galina , Rotari Alexandr , Rotari Eugen
State Agrarian University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Modelarea sistemului de markeri în ameliorarea porumbului. Partea 1. Posibilităţile de marcare la nivelul parametrilor morfologici
Batîru Grigorii , Comarova Galina , Cojocari Dumitru , Palii Alexandru , Erhan Irina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea sistemului de markeri în ameliorarea porumbului. Partea 2. Posibilităţile de marcare prin compoziţia biochimică a bobului şi prin formele moleculare de zeină
Comarova Galina1 , Batîru Grigorii1 , Rotari Eugen2 , Rotari Alexandru1 , Bounegru Serghei1 , Cojocari Dumitru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Combining gene and genome mutations in maize breeding for grain protein content and quality
Palii Andrei1 , Batîru Grigorii1 , Comarova Galina1 , Rotari Alexandr2 , Cojocari Dumitru1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor particularităţi la forme diploide şi tetraploide de porumb de origine locală
Palii Andrei1 , Batîru Grigorii1 , Rotari Eugen2 , Comarova Galina1 , Cojocari Dumitru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Research on tetraploid maize with Opaque-2 endosperm
Palii Andrei , Batîru Grigorii
State Agrarian University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Calitatea boabelor la hibridul tetraploid de porumb Chişiniovschi 401L
Batîru Grigorii1 , Rotari Eugen2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cu privire la studiul unor forme tetraploide de porumb OPAQUE-2
Batîru Grigorii
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului de poidie la unele forme de porumb ce contin gena OPAQUE-2
Batîru Grigorii1 , Şestacova Tatiana2 , Nechifor Victoria2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia fenotipică a genei Opaque-2 la porumbul tetraploid
Batîru Grigorii
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea efectului biochimic al mutaţiei opaque-2 in genomul porumbului tetraploid
Palii Andrei1 , Batîru Grigorii1 , Rotari Alexandru2 , Rotari Eugen2 , Comarova Galina1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Inducerea tetraploidiei la porumbul Opaque-2
Batîru Grigorii
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obţinerea experimentală a formelor tetraploide de porumb Opaque-2
Palii Andrei , Batîru Grigorii
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21