IBN
Закрыть

72Publicaţii

611Descărcări

35117Vizualizări

Cîrlig Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 38
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2023 - 11

Aspecte de cercetare asupra unor noi remedii cu acțiune complexă antiparazitară la cultura de porumb
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Toderaş Ion1 , Meleca Anatolie2 , Rusu Ştefan1 , Bivol Elisaveta1 , Cîrlig Natalia3
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziţia biochimică și valoarea nutritivă a furajelor de troscot Polygonum aviculare
Ţiţei Victor1 , Blaj Vasile2 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Maruşca Teodor2 , Mazăre Veaceslav3 , Cozari Sergiu1 , Cîrlig Natalia1 , Ababii Alexei1 , Guţu Ana1 , Garştea Nina1 , Mocanu Natalia1 , Doroftei Veaceslav1
1 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cynara cardunculus l. – particularități biologice și perspectiva cultivării în Republica Moldova
Cîrlig Natalia
Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive nematofauna and its parasitic effects on autumn wheat crops under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Toderash Ion1 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Gliga Olesea1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Guţu Ana1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse vegetale cu pondere apicolă
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The application of new eco-friendly fungicidal preparations in the chemical management of autumn barley under the conditions of the Central Zone, Republic of Moldova
Bivol Alexei1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Toderash Ion1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of the nutrient content in the plants of the hybrid Sorghum bicolor x Sorghum sudanense harvested in different development stages
Ţiţei Victor1 , Coshman Sergiu2 , Cîrlig Natalia3 , Coşman Valentina2 , Guţu Ana3 , Mocanu Natalia3 , Cozari Sergiu3 , Teleuţă Alexandru3 , Garştea Nina3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The associative and invasive impact between nematode complexes and cord diseases, in instable environmentalconditions of Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Toderash Ion1 , Bivol Alexei1 , Shargu Lilia2 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia3 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 University of European Studies of Moldova,
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biomass quality of Crambe cordifolia, and its potential application
Ţiţei Victor1 , Cîrlig Natalia1 , Garştea Nina1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Guţu Ana3 , Coshman Sergiu13 , Mardari Liliana4 , Cozari Sergiu4 , Coşman Valentina45 , Ababii Alexei1 , Doroftei Veaceslav1 , Gadibadi Mihail1 , Covalciuc Dragoș1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Staţiunea tehnologico-experimentală „Maximovca“,
3 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
5 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The diversity of hymenoptera species (Hymenoptera L.) on the plantation of Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt)Nakai in the "Alexandru Ciubotaru" National Botanical Garden (Institute)
Cîrlig Natalia1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Ţiţei Victor1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Institute of Zoology, MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The results of the research on invasive nematode complexes associated with harmful arthropods in plum orchards under the conditions of the Republic of Moldova
Toderash Ion1 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Gliga Olesea1 , Iurcu-Străistaru Elena1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 13

Alexandru Teleuță la onorabila vârstă de 70 de ani
Roşca Ion , Ţiţei Victor , Miron Aliona , Cîrlig Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(25) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of the comparative research on the invasive diseases in maize and sorghum in the collection of “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Cîrlig Natalia1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Ţiţei Victor1 , Bivol Alexei2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cercetarea unor specii din genul Helianthus L. cultivate în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution to the study of fagopyrum esculentum moench in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Guţu Ana1 , Iurcu-Străistaru Elena2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entomofaunistic study on the species Silphium perfoliatum L. in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilization of plant resources (fodder, honey crops) in the collection of “Al. Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute) by seed exchange
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematofauna and its parasitic effects on maize crops under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Toderash Ion1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai – the history of research
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Teleuţă Alexandru
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemului de maşini şi utilaje agricole pentru cultivarea şi procesarea plantelor de silfie, Silphium Perfoliatum și Nalba De Virginia Sida hermaphrodita în Republica Moldova
Gadibadi Mihail12 , Ţiţei Victor1 , Cerempei Valerian12 , Lîsîi Radu21 , Ababii Alexei12 , Mocanu Natalia1 , Garştea Nina1 , Covalciuc Dragoș12 , Doroftei Veaceslav1 , Cîrlig Natalia1 , Cozari Sergiu1 , Guţu Ana1 , Teleuţă Alexandru1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some physical and technological properties of seeds of non-traditional plant species in the Republic of Moldova
Cerempei Valerian12 , Ţiţei Victor1 , Guţu Ana1 , Cîrlig Natalia1 , Gadibadi Mihail21
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 1(65) / 2022 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The associative and invasive impact caused by complexes of parasitic insects and nematodes with the application of chemical management in maize plantations under the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Meleca Anatolie2 , Criucikov Oleg2 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia3 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni",
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The diversity of the entomofauna of onobrychis arenaria (kit.) dc. In the „Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Cîrlig Natalia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The prospects of cultivation and use of the species pearl millet, Pennisetum glaucum, in Moldova
Cozari Sergiu1 , Ţiţei Victor1 , Ababii Alexei12 , Doroftei Veaceslav12 , Guţu Ana1 , Coshman Sergiu12 , Coşman Valentina12 , Cîrlig Natalia1 , Mazăre Veaceslav3 , Lîsîi Radu1 , Gadibadi Mihail1 , Cerempei Valerian1 , Armaş Andrei3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Biological characteristics of some potential honey plant species from in the collections of the national botanical garden (institute)
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Lupan Aurelia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea compoziței biochimice și valorii nutritive a sparcetei de nisip, Onobrychis Arenaria (kit.) Dc
Ţiţei Victor , Coşman Sergiu , Coşman Valentina , Mocanu Natalia , Cîrlig Natalia , Cozari Sergiu , Covalciuc Dragoș , Gadibadi Mihail , Guţu Ana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biomorfologice ale plantelor de iarba mare (Inula helenium L.) în condiţii de cultură
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Lupan Aurelia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phacelia tanacetifolia si Onobrychis arenaria - plante atractive pentru insectele polenizatoare
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Teleuţă Alexandru1 , Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salcamul alb (Robinia pseudoacacia) – valoarea economică şi ecologică in condiţiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1 , Roşca Ion1 , Gudima Andrei2 , Doroftei Veaceslav1 , Gadibadi Mihail2 , Nazar Boris2 , Guţu Ana1 , Cîrlig Natalia1 , Ababii Alexei1 , Cozari Sergiu1 , Daraduda Nicolae2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some biological features of Virginia mallow, Sida hermaphrodita, and prospects of its use in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia , Guţu Ana , Ţiţei Victor , Gadibadi Mihail , Doroftei Veaceslav , Ababii Alexei , Daraduda Nicolae
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін присвячується 30-річчю Незалежності України
2021. Kiev, Ukraina. ISBN 978-617-520-173-2.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some potential honey plant resources from the family Asteraceae Bercht
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of willow biomass and fuel briquettes
Ţiţei Victor , Rosca Ion , Cîrlig Natalia , Guţu Ana , Gudima Andrei , Cozari Sergiu
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін присвячується 30-річчю Незалежності України
2021. Kiev, Ukraina. ISBN 978-617-520-173-2.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The seasonal pace of development of the species Onobrychis arenaria (Kit.) DC. under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Contribuții la studiul ecologic al ornitofaunei vernale din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, Chișinău
Cîrlig Tatiana1 , Cîrlig Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul chimic în sistemul de protecţie integrată asupra manei viţei-de-vie – Plasmopara viticola (berk. Et curt.) Berk. Et de toni. ca veriga tehnologică de cultura
Bivol Alexei1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Bădărău Sergiu1 , Sasanelli Nicola3 , Cîrlig Natalia4 , Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia,
4 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea comparativă a maladiilor și dăunătorilor invazivi la porumb în condițiile Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Maticiuc Vasile2 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni",
3 State Agrarian University of Moldova
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei parazitare la cultura grâului de toamnă în diverse zone agroecologice ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Sasanelli Nicola3 , Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițierea fondării colecției de plante melifere în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia , Lupan Aurelia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Iurcu-Străistaru Elena
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managmentul chimic comparativ în sistemul de protecție integrată asupra maladiilor la cultura de vișin cu utilizarea noilor produse de uz fitosanitar
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu2 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontogenetic features of the species Reynoutria Sachalinensis (F.Schmidt) Nakai under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Teleuţă Alexandru1 , Guţu Ana1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the study on the species Phacelia tanacetifolia Benth. as honey plant in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some biological peculiarities and economic value of the cultivation of cup plant, Silphium perfoliatum L.
Ţiţei Victor , Cîrlig Natalia , Guţu Ana
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The growth and development of sand sainfoin, Onobrychis arenaria (kit.) Dc., forage quality under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The propagation of Reynoutria sachalinesis (F.Schmidt) nakai by nursery transplant under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Teleuţă Alexandru1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Studiul fenologic al speciei Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, crescute pe teritoriul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biometric study of the species Onobrychis viciifolia scop. under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Teleuţă Alexandru
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Quantitative physiological parameters of assimilation pigments in Polygonum sachalinense F. Schmidt in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia12 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Teleuţă Alexandru2
1 Tiraspol State University,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teleuță Alexandru. Macroelementele și microelementele determinate în masa uscată de Polygonum Sachalinense F. Schmidt
Cîrlig Natalia , Teleuţă Alexandru
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The leaf area of the species Polygonum sachalinense f. Schmidt in the environmental conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Teleuţă Alexandru1 , Calalb Tatiana2
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 72