IBN
Закрыть
Grosu Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Eficientizarea comunicării guvernamentale în contextul pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-25-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Abordări conceptuale privind politica națională de comunicare pentru dezvoltare din perspectivă diacronică
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Comunicarea pentru dezvoltare durabilă: reglementare versus instituționalizare în cadrul sistemului Națiunilor Unite
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența comunicării pentru dezvoltare durabilă.Oportunități pentru Republica Moldova
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Abordarea strategică a comunicării in contextul reformării administraţiei publice din Republica Moldova
Grosu Lucia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea comunicării pentru dezvoltare durabilă: abordare teoretico-diacronică
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea politicii de comunicare în contextul reformării administrației publice din Republica Moldova
Varzari Pantelimon1 , Grosu Lucia2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reforma comunicării în administraţia publică în contextul valorificării parcursului european al Republicii Moldova
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Democrația participativă - precondiție pentru dezvoltarea relațiilor publice în Republica Moldova
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Politică, democrație și relații publice
Grosu Lucia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile publice între modelul corporatist şi modelul politic
Moraru Victor1 , Grosu Lucia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(62) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile publice şi activităţile conexe: probleme ale interferenţei
Grosu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 June, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Relaţiile publice şi procesele democratice
Grosu Lucia
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(159) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Relaţii publice de tranziţie: consideraţii conceptuale
Grosu Lucia
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(157) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Relaţiile publice, mass-media şi procesele democratice
Grosu Lucia
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(153) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Responsabilităţi şi riscuri profesionale în activitatea de relaţii publice
Grosu Lucia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Politica și comunicarea în tranziţie
2006. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-934-95-4.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16