IBN
Закрыть
Usatâi Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 3

  Cuvânt-înainte
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-607-1 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Domnule Rector, Doamnă Secretar de Stat, stimați oaspeți și colegi, dragi studenți!
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imaginar gastronomic în „Leagănul respirației” de Herta Müller
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Identitate şi alteritate în poezia Leonidei Lari
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Paisie Velicikovski, „luminător” din epoca luminilor
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspectiva narativă dominantă în letopiseţul Ţării Moldovei
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Letopiseţul ca povestire factuală
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Elemente de teologie în opera lui Dimitrie Cantemir
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Eul dedublat în literatura anilor ’60-’80 ai sec. XX din R. Moldova
Usatâi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9