IBN
Закрыть

137Publicaţii

1359Descărcări

62232Vizualizări

Şor Elina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 60. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 57.
Publicații indexate în SCOPUS - 13. Teze/Rezumate în culegeri - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 24
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 25
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 11
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 13
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 19
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 25

2024 - 2

Assessment of the life quality after surgery for perforated gastroduodenal ulcer
Shor Elina12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teratom matur al pancreasului
Şor Elina , Gheorghiţa Vadim , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Vol. 20, / 2024 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 12

Apendicita xantogranulomatoasă.
Şor Elina12 , Mişin Igor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosis and treatment of duodenal lipoma
Shor Elina1 , Cernat Mircea2 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Malcova Tatiana1 , Gheorghiţa Vadim1 , Mishin Igor13
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology,
3 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioma of the anterior abdominal wall after caesarean delivery. Journal of Surgery
Mishina Anna1 , Shor Elina23 , Şcerbatiuc-Condur Corina4 , Gheorghiţa Vadim2 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine,
4 Institute of Oncology
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipoma duodenală gigantă: manifestările clinice, metodele diagnostice și managementul terapeutic
Malcova Tatiana1 , Şor Elina1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Cernat Mircea2 , Mişin Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare Migrarea dispozitivelor intrauterine în tractul urinar: abordarea diagnostică și terapeutică
Malcova Tatiana1 , Mişina Ana2 , Şor Elina1 , Mişin Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 15 January, 2024. Descarcări-14. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine contraceptive în tractul gastro-intestinal: o patologie abdominală rară
Malcova Tatiana1 , Şor Elina1 , Mişin Igor1 , Mişina Ana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perforated gastroduodenal ulcer in a COVID-19 patient
Shor Elina12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 7 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile retroperitoneale primare descoperite în timpul sarcinii
Malcova Tatiana1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utero-cutaneous fistula
Mishina Anna1 , Malcova Tatiana2 , Shor Elina23 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulus al vezicii biliare
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Şor Elina13 , Mişin Igor13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xanthogranulomatous cholecystitis
Şor Elina , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эндометриоидные кисты поджелудочной железы
Шор Элина12 , Мишина Анна3 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia 16. 2023. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–69-7.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Appendiceal intussusception – a diagnostic and therapeutic surgical provocation
Malcova Tatiana , Shor Elina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3544-2-4.
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ectopic decidua of the appendix
Shor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Mishina Anna3 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Mother and Child
Journal of Surgery
Vol. 18, Supl. nr. 3 / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine în tractul urinar
Malcova Tatiana1 , Tănase Adrian1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulusul de sigmoid în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Şor Elina21 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децидуоз аппендикса
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia 16. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интрамуральный пневматоз кишечника при острой мезентериальной ишемии
Крэчун Ион1 , Шор Элина2 , Крэчун Виктория2 , Мишин Игорь1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Лучевая диагностика и терапия
Nr. 1S(13) / 2022 / ISSN 2079-5343
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лучевая диагностика желчнокаменной кишечной непроходимости
Щербатюк-Кондур Корина , Шор Элина , Мишин Игорь
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Лучевая диагностика и терапия
Nr. 1S(13) / 2022 / ISSN 2079-5343
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы визуализации в диагностике эндометриоза послеоперационного рубца
Мишина Анна1 , Захария Сергей2 , Шор Элина23 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Институт срочной медицины, Кишинев,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Радиология
Ediția 16. 2022. Московская область, г. Красногорск. ISBN 978-5-906484-67-3.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты лечения перитонита у больных с острой артериальной мезентериальной ишемией с использованием лапаростомии
Крэчун Ион1 , Гидирим Георгий1 , Шор Элина12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 21

Appendicular volvulus in pediatric patients
Shor Elina , Malcova Tatiana , Ghidirim Gheorghe , Mishin Igor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appendiceal intussusception
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Shor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appendicular volvulus in children
Shor Elina , Malcova Tatiana , Ghidirim Gheorghe , Mishin Igor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2021. Chişinău. .
Disponibil online 17 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Douglas abscess: diagnostic and treatment options
Abdulraghimov Ainura , Shor Elina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ectopic retroperitoneal pregnancy: a type of rare ectopy
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mishina Anna3 , Malcova Tatiana12 , Shor Elina21 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Mother and Child
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 56, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 17 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza hepatică
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallbladder torsion
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Shor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Nr. 3(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallbladder volvulus
Shor Elina12 , Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 56, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 17 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipoma gastrică gigantă
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Gheorghiţa Vadim12 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration of intrauterine devices into the gastrointestinal tract
Mishina Anna1 , Malcova Tatiana23 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Shor Elina23 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Nr. 4(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posttraumatic pneumothorax
Rotaru Andriana , Shor Elina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina ectopică retroperitoneală – variantă de ectopie rară
Mişina Ana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Malcova Tatiana32 , Şor Elina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenica primara
Şor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mişin Igor1 , Mişina Ana3 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenică primară
Şor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mişin Igor12 , Mişina Ana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsiunea apendicelui vermiform la adulti
Ghidirim Gheorghe , Malcova Tatiana , Şor Elina , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвагинация червеобразного отростка
Шор Элина12 , Гидирим Георгий1 , Малкова Т.12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Съезд хирургов Юга России
Ediţia 7. 2021. Пятигорск. .
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первичная селезеночная беременность
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев,
3 Центр матери и ребенка
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перекрут червеобразного отростка
Гидирим Георгий1 , Щербатюк-Кондур Корина12 , Малкова Т.12 , Шор Элина12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Вызовы современности и неотложная медицина 5-й Съезд врачей неотложной медицины (к 10-летию создания МОО НПО ВНМ и научно-практического Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»)
Ediţia 5. 2021. Moscova. ISBN 978-5-6041708-6-1.
Disponibil online 2 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постгистерэктомическая эктопическая беременность
Мишина Анна1 , Щербатюк-Кондур Корина23 , Шор Элина23 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Институт срочной медицины, Кишинев
Вызовы современности и неотложная медицина 5-й Съезд врачей неотложной медицины (к 10-летию создания МОО НПО ВНМ и научно-практического Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»)
Ediţia 5. 2021. Moscova. ISBN 978-5-6041708-6-1.
Disponibil online 2 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ретроперитонеальная эктопическая беременность
Мишина Анна1 , Щербатюк-Кондур Корина23 , Малкова Т.23 , Шор Элина23 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Институт срочной медицины, Кишинев
Вызовы современности и неотложная медицина 5-й Съезд врачей неотложной медицины (к 10-летию создания МОО НПО ВНМ и научно-практического Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»)
Ediţia 5. 2021. Moscova. ISBN 978-5-6041708-6-1.
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эндометриоз печени
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина12 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев,
3 Центр матери и ребенка
Съезд хирургов Юга России
Ediţia 7. 2021. Пятигорск. .
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Chilotoraxul congenital
Sirhan Mohammad Shihadi , Şor Elina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza hepatobiliară
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina1 , Mişina Ana2 , Mişin Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza vulvei și perineului
Mişina Ana1 , Zaharia Sergiu2 , Harea Patricia1 , Fuior-Bulhac Liliana1 , Petrovici Virgil1 , Şor Elina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(74) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemostaza endoscopică prin metoda mecanică în managementul leziunii dieulafoy
Khalaily Ahmad Ali , Malcova Tatiana , Şor Elina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the strategy aand medicalsurgical tactics of the treatment of associated injuries and multiple fractures in patients with thoracic trauma
Kusturov Vladimir , Mishin Igor , Gurghiş Radu , Vozian Marin , Kusturova Anna , Shor Elina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 23 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina hepatică primară
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Mişina Ana2 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(89) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 137