IBN
Закрыть
Cuşnir Jozefina
Cuvinte-cheie (108): concept of humanization of myth (4), ethnocultural constants-concepts (2), concept of megamodern (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 8

Revealing “Hermeneutic Maxims” as an Innovative Contribution of Ethnology in Developing the Concept of “New Humanism in the 21st Century” (UNESCO)
Cuşnir Jozefina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выявление «Герменевтических максим» как инновационный вклад этнологии в развитие концепта «Новый гуманизм в ХХI веке» (ЮНЕСКО)
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гармонизация Универсума мифологическим сознанием в нарративе Ады Зевиной
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Декалог в аспекте работы мифологического сознания
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерпретативная этнологическая модель «Осмысление герменевтических максим» в применении к идишским устойчивым выражениям молдавских евреев: аспект выявления духовности
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерпретативная этнологическая модель «Осмысление герменевтических максим»: модификация для исследования фольклорных еврейских сказок
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование мемуаристики по этнологической модели «осмысление герменевтических максим»: аспект «нового гуманизма в ХХI веке» (на примере мемуаров А. Лабунского)
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиции воспитания у евреев Республики Молдова: теоретические предпосылки исследования
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția a I-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

«Возможные миры» в полидисциплинарных исследованиях Елены Прус
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besht’s constant of “Metaphysics of an Act” in M. Shtemberg’s narrative: the aspect of uniqueness of meanings (according to V. Frankl)
Cuşnir Jozefina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выявление элементов картины мира, формируемых мифологическим сознанием, как инновационный подход к исследованию мемуаров
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гармонизация универсума мифологическим сознанием в нарративе ады зевиной
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Книга Уве Тимма «На примере брата»: к вопросу о концепте «осада человека» (по О. Фрейденберг)
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мегамодерн как система транслируемых интеркультуральных смыслов
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Elements of the World Image Formed by Mythological Consciousness as a Component of Cultural Heritage: by the Example of A. Zevina’s Narratives
Cuşnir Jozefina
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Имплицитная разработка этических основ бытия в повседневной жизни бессарабских врачей-евреев: на примере семейных историй об Иосифе Гандельмане
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 10 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

World Image Elements in A. Wilderman’s Family Stories: Ethnocultural Aspect in the Context of the “Third Axial Age”
Cuşnir Jozefina
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гармонизирующие константы хасидского фольклора, или ≪бештовские константы≫, в контексте концепта Achsenzeit
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Аспекты мифологической аналитики: эволюция концепта «гуманизация мифа
Кушнир Жозефина
Институт культурного наследия АНМ
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роман «Accidentul» Михаила Себастьяна: аспект «центрального тезиса» Нортропа Фрая
Кушнир Жозефина
Академия Наук Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40