IBN
Закрыть
Ciumac Daniela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2009 - 1

Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină
Ciumac Daniela1 , Zosim Liliana2 , Chiriac Tatiana1 , Prodius Denis3 , Ţurcan (Olan) Olga2 , Popa Veaceslav1 , Sadovnic Daniela1 , Iaţco Iulia1 , Cordeleanu Corneliu1 , Doni Veronica1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 8

Acţiunea compuşilor coordinativi noi ai FE(III) şi ai CR(III) asupra procesului de cumulare a proteinelor în biomasa de spirulină
Ciumac Daniela1 , Zosim Liliana2 , Chiriac Tatiana1 , Prodius Denis3 , Olan Olga2 , Popa Veaceslav1 , Sadovnic Daniela1 , Iaţco Iulia1 , Cordeleanu Corneliu1 , Doni Veronica1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stimulator al tris-β-aminoetilaţilor de cobalt(III) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis
Cotovaia Aliona1 , Gulea Aurelian1 , Şova Sergiu1 , Ciumac Daniela2 , Bulimaga Valentina , Ţurcanu Ştefan3 , Rudic Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modificărilor proprietăţilor adn-ului la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordintaivi ai Cr(III)
Bulimaga Valentina1 , Rudic Valeriu2 , Ciumac Daniela2 , Zosim Liliana1 , Chiriac Tatiana2 , Popa Alexei1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea componenţei calitative a proteinelor la cianobacteria spirulina platensis cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)
Rudic Valeriu1 , Bulimaga Valentina2 , Ciumac Daniela1 , Zosim Liliana1 , Chiriac Tatiana1 , Efremova Nadejda2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul aminoacizilor şi componenţa calitativă a proteinelor la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordinAtivi ai cr(III)
Rudic Valeriu , Bulimaga Valentina , Ciumac Daniela , Zosim Liliana , Chiriac Tatiana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul modificărilor spectrului aminoacizilor la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai CR(III)
Ciumac Daniela1 , Zosim Liliana2 , Efremova Nadejda2 , Bivol Cezara2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia obţinerii în baza biomasei de spirulină a remediului medicamentos ferribior şi studiul acţiunii lui antianemice
Rudic Valeriu1 , Gudumac Valentin2 , Zosim Liliana3 , Chiriac Tatiana1 , Bulimaga Valentina3 , Ciumac Daniela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получения новых биопрепаратов на основе биомассы спирулины
Бульмага Валентина1 , Кирияк Татьяна2 , Зосим Лилиана1 , Ciumac Daniela2 , Ефремова Надежда1 , Бивол Чезара1 , Batîr Ludmila2 , Джур Светлана1 , Olan Olga2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт микробиологии и биотехнологии
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Efectul stimulator al compuşilor coordinativi ai cromului(III) asupra productivităţii spirulinei
Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Bulimaga Valentina1 , Ciumac Daniela1 , Ciornea Valeriu2 , Zosim Liliana1 , Popa Alexei1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-58. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomasa de spirulină îmbogăţită cu iod–Sursă alternativă de iod
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Ciumac Daniela , Bejan Tatiana , Chiriac Ion , Djur (Maxacova) Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Perspectiva utilizării biomase cianobacteriei Spirulina Platensis îmbogăţită cu CR (III)
Ciumac Daniela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12