IBN
Закрыть

54Publicaţii

477Descărcări

31417Vizualizări

Sagaidac Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 4. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 4

2024 - 2

Assessment of aspartate aminotransferase to Platelet Ratio Index and Fibrosis-4 Index score on women with intrahepatic cholestasis of pregnancy
Chemortan Maria I. , Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidak Irina V. , Cernetckii O.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
AJOG Global Reports
Vol. 4, / 2024 / ISSN 2666-5778
Disponibil online 13 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical aspects of pregnancy and childbirth in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy
Chemortan Maria I. , Sagaidak Irina V. , Iliadi-Tulbure Corina , Cernetckii O.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Vol. 5, Nr. 2 / 2024 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

Abordarea cuplului infertil din perspectiva specialistului ginecolog
Sagaidac Irina , Friptu Valentin , Marian Andriana , Arian Iurii , Dumbrăveanu Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesibility of family planning services and safe abortion care during the COVID-19 pandemic in the Republic of Moldova
Sîrbu Cornelia1 , Sagaidak Irina V.2 , Paladi Adriana3
1 Gheorghe Paladi Municipal Clinical Hospital ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 School of Public Health Management, State Univerity of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Vol. 4, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea valorilor testelor funcționale hepatice la femeile cu colestază intrahepatică de sarcină
Cemortan Maria , Sagaidac Irina , Cerneţchi Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(97_S) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the role of apri index in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy
Chemortan Maria I. , Cernetckii O. , Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidak Irina V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Could sexual dysfunctions be a cause of unexplained male infertility?
Dumbrăveanu Ion , Arian Iurii , Creciun Mariana , Ghenciu Victoria , Cepraga Pavel , Sagaidak Irina V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
New horizons in urologyThe 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from Republic of Moldova with international participation
2023. Chişinău. ISSN 1584-9244.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-managed abortion via the internet: Analysis of one year of service delivery data from Women Help Women
Shochet Tara1 , Berro Pizzarossa Lucia2 , Larrea Sara2 , Blum Jennifer1 , Jelinska Kinga2 , Comendant Rodica3 , Sagaidak Irina V.4
1 Gynuity Health Projects, New York,
2 Women Help Women, Amsterdam,
3 Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR),
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Gates Open Research
Vol. 7, / 2023 / ISSN 2572-4754
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Aspectele clinice ale sarcinii, nașterii și rezultatele perinatale la femeile cu colestază ntrahepatică de sarcină
Cemortan Maria , Sagaidac Irina , Cerneţchi Olga , Ostrofeţ Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of clinical symptoms in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy
Chemortan Maria I. , Sagaidak Irina V. , Cernetckii O. , Ostrofeţ Constantin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 57, Nr. 3 / 2022 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of vitamin K levels in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy
Chemortan Maria I. , Sagaidak Irina V. , Cernetckii O.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
BMC Pregnancy and Childbirth
Nr. 1(22) / 2022 / ISSN 1471-2393
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Early onset of intrahepatic cholestasis of pregnancy: a case report
Chemortan Maria I. , Stavinskaya Liudmila , Sagaidak Irina V. , Cernetckii O.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. 1(31) / 2022 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Clinical course of pregnancy, childbirth and perinatal outcomes in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy
Chemortan Maria I. , Sagaidak Irina V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Акушерство и гинекология
Nr. 5 / 2021 / ISSN o3oo-9092 / ISSNe 2412-5679
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația medicală continuă in domeniul sănătății sexuale și reproductive in condiții COVID-19
Cerneţchi Olga , Adauji Stela , Stratulat Silvia , Sârbu Zinaida , Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidac Irina , Stavinskaia Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația medicală continuă in domeniul sănătății sexuale și reproductive in condiții COVID-19
Cerneţchi Olga , Adauji Stela , Stratulat Silvia , Sârbu Zinaida , Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidac Irina , Stavinskaia Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Aspects of hormonal disorders by patological uterine bleeding among women of reproductive age with cronic viral hepatic lesion
Stavinskaya Liudmila , Tabuica Uliana , Sagaidak Irina V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
GREM - Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism
Vol. 2020, Supl. nr. 1 / 2020 / ISSN 2710-2297
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avortul medicamentos prin telemedicină pentru femei și adolescente din Republica Moldova
Hodorogea Stelian1 , Comendant Rodica1 , Sagaidac Irina1 , Bubulici Cristina1 , Cook Clay2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR)
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disorders of menstrual function among young patients with metabolic syndrome
Stavinskaya Liudmila , Sârbu Zinaida , Sagaidak Irina V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
GREM - Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism
Vol. 2020, Supl. nr. 1 / 2020 / ISSN 2710-2297
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea satisfacției pacientelor privind calitatea asistenței medicale antenatale primare.
Sagaidac Irina , Cemortan Maria , Hodorogea Stelian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind evoluţia şi conduita perioadei perinatale în condiţiile pandemiei COVID-19
Cerneţchi Olga , Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina multiplă: protocol clinic naţional PCN-180
Paladi Gheorghe, Cerneţchi Olga , Cardaniuc Corina , Ostrofeţ Constantin, Sârbu Zinaida, Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidac Irina , Agop Silvia, Raiu Natalia
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Internaţional Medpark,
Chișinău, 2020 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/04/PCN-180-Sarcina-multipla.pdf
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sepsisul și șocul septic în obstetrică și ginecologic: protocol clinic naţional PCN-263
Cerneţchi Olga , Cojocaru Victor, Sârbu Zinaida, Ostrofeţ Constantin, Coşpormac Viorica, Cojocaru Doriana, Chesov Ion , Agop Silvia, Sagaidac Irina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2020 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/04/PCN-263-Sepsisul-si-socul-septic-in-obstetrica-si-ginecologie.pdf
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Etiopatogenia complicațiilor materno-fetale ale colestazei intrahepatice de sarcină
Cerneţchi Olga , Cemortan Maria , Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(85) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția sarcinii și a nașterii la femeile cu sindrom metabolic
Sagaidac Irina , Cerneţchi Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul terapeutic al colestazei intrahepatice de sarcină
Cerneţchi Olga , Cemortan Maria , Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea acidului folic și a preparatelor de fier pe parcursul perioadei de gestație
Sagaidac Irina , Caliga Gheorghe , Cerneţchi Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(85) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Aspecte clinico-evolutive ale sarcinii şi naşterii la gravidele cu miom uterin
Cerneţchi Olga , Sagaidac Irina , Agop Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disfuncţiile menstruale la pacientele tinere cu sindrom metabolic
Sârbu Zinaida , Ostrofeţ Constantin , Agop Silvia , Sagaidac Irina , Stavinskaia Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemoragiile post-partum primare.
Cerneţchi Olga , Ostrofeţ Constantin , Sagaidac Irina , Cemortan Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile evoluţiei şi conduita lăuzelor cu boala inflamatorie puerperal-septică.
Agop Silvia , Cerneţchi Olga , Sârbu Zinaida , Ostrofeţ Constantin , Sagaidac Irina , Armaş Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simplified medical abortion screening: a demonstration project
Raymond Elizabeth G.1 , Tan Yiling1 , Comendant Rodica2 , Sagaidak Irina V.2 , Hodorogea Stelian2 , Grant Melissa3 , Sanhueza Patricio4 , Van Pratt Emigdio4 , Gillespie Ginger5 , Boraas Christy6 , Weaver Mark7 , Platais Ingrida1 , Bousiéguez Manuel1 , Winikoff Beverly1
1 Gynuity Health Projects, New York,
2 Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR),
3 Carafem, Chevy Chase, MD,
4 Secretariat of Health, Mexico City,
5 Institute for Family Health, New York,
6 Planned Parenthood Minnesota, North Dakota, South Dakota, Minneapolis, MN,
7 University of North Carolina School of Medicine
Contraception
Nr. 4(97) / 2018 / ISSN 0010-7824 / ISSNe 1879-0518
Disponibil online 8 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Decolarea prematură de placentă normal inserată: protocol clinic naţional PCN-282
Friptu Valentin , Sagaidac Irina , Sârbu Zinaida, Ostrofeţ Constantin, Petrov Victor
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2017 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/15512-PCN20-28220Decolarea20prematura20final202012.07.pdf
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul citokinelor proinflamatorii în decolarea prematură de placentă normal inserată
Sagaidac Irina , Cerneţchi Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Factori de risc în decolarea prematură de placentă normal inserată: studiu retrospectiv, caz-control
Sagaidac Irina , Friptu Valentin , Sârbu Zinaida
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(10) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 9 March, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi morfopatologice macroscopice ale complexului placentar în decolarea prematură a placentei normal inserate.
Sagaidac Irina1 , Siniţîna Lilia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-1271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor vasculari în complicațiile sarcinii determinate de patologia placentară.
Cerneţchi Olga , Sagaidac Irina , Cauş Cătălin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sepsisul și șocul septic în obstetrică și ginecologic: protocol clinic naţional PCN-263
Cerneţchi Olga , Cojocari Victor, Sârbu Zinaida, Ostrofeţ Constantin, Agop Silvia, Sagaidac Irina , Coşpormac Viorica
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2016 / URL https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/10593/1/Sepsisul_si_socul_septic_in_obstetrica_si_ginecologic._Protocol_clinic_national_PCN_263.pdf
Disponibil online 22 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte contemporane ale patogeniei decolării premature a placentei normal inserate
Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(67) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii antiangiogenici - markeri biochimici ai decolării premature de placentă normal inserată (Revista literaturii)
Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc în decolarea prematură de placentă normal inserată
Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Aspecte de diagnostic şi conduită în cazul copiilor cu masa extrem de mică la naştere
Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 8 August, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte patogenetice ale sindromului antifosfolipidic
Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 May, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici în dezvoltarea psihosexuală a adolescentelor
Leşco Galina12 , Chirev Larisa21 , Iliadi-Tulbure Corina12 , Sagaidac Irina21 , Tripac Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-1165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complications and safety
Comendant Rodica , Hodorogea Stelian , Sagaidak Irina V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Abortion Care
Cambridge University Press, 2014. ISBN ISBN-10 ‏ : ‎ 110764738X. ISBN ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1107647381.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aspecte de diagnostic şi conduită a constipaţiei în sarcină
Samohvalov Elena , Iliadi-Tulbure Corina , Sagaidac Irina , Melniciuc Vera
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(57) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complicaţiile sarcinii la pacientele cu sindrom antifosfolipidic
Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutia sarcinii în cazul copiilor cu masa extrem de mică la naȘtere (500-1000 g)
Sagaidac Irina , Iliadi-Tulbure Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Clinical-statistical aspects of the hereditary as a risk factor for constipation development in pregnant women
Samohvalov Elena , Sagaidak Irina V.1 , Cojocaru Ala2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele perinatale ale sarcinii gemelare
Dragan Mariana , Sagaidac Irina , Ciobanu Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele vizitei de lucru în clinica „Ernst-moritz-arndt-universität“ din Greifswald
Gladun Sergiu , Sagaidac Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 54