IBN
Закрыть

85Publicaţii

611Descărcări

43981Vizualizări

Gudumac Valentin35Tagadiuc Olga28Andronache Lilia23Gulea Aurelian16Şveţ Inna15Sardari Veronica14Popa Veaceslav14Fulga Ala12Lesnic Evelina10Ţapcov Victor7Graur Vasile6Garbuz Olga6Ghinda Serghei5Ştîrba Olga4Mişina Ana4Matcovschi Valeriu4Pavlovschi Ecaterina4Gamaniuc Marina4Lazăr Cornelia4Şemeacova Tatiana3Aramă Efim3Macari Vasile3Chiroşca Valentina3Nacu Viorel3Tudor Elena3Osipov Tatiana3Putin Victor3Vozian Marin3Borovic Djina3Cociug Adrian3Usataia Irina3Pistol Gheorghe3Jitari Vasile2Ceban Emil2Paduca Ala2Parii Sergiu2Privalova Elena2Procopişin Larisa2Valica Vladimir2Ungureanu Alina2Nicolai Eugeniu2David Valeriu2Petrovici Virgil2Iacubițchii (Bobeica) Maria2Fetco-Mereuţă Diana2Rotaru Ana2Ancuceanu Robert2Dinu Mihaela2Carauş Vladimir2Mihalciuc Olga2Toma Maria-Mirabela2Carpenco Ecaterina2Cașcaval Virginia2Rudi Ludmila1Rudic Valeriu1Ambros Ala1Chiriac Tatiana1Brumaru Albina1Ciobanu Nicolae1Crivenco Galina1Grib Liviu1Bendelic Eugeniu1Bucov Victoria1Groppa Stanislav1Lîsîi Leonid1Mereuţă Ion1Şaptefraţi Lilian1Globa Pavel1Smeşnoi Valentina1Todiraş Mihail1Cojocaru-Toma Maria1Ciobanu Natalia1Dumitraş Grigorie1Vovc Victor1Svet Irina1Protopop Svetlana1Ţurcan Laura1Djur (Maxacova) Svetlana1Rotaru Loreta1Ciobanu Zinaida1Ciobanu Nicolae1Melnic Anatolie1Pavlicenco Natalia1Pălărie Victor1Istrati Dorin1Arnaut Oleg1Timercan Tatiana1Gonciar Veaceslav1Cobzac Vitalie1Fulga Veaceslav1Zincenco Natalia1Jian Mariana1Bernic Valentin1Ciobanu Cristina1Benea Anna1Rotaru Alina1Baker Zuabi1Rotari Liliana1Popușoi Cristina1Scerbatiuc Cristina1Spînosu Galina1Chișlari Iurie1
Pantea Valeriana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 22.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Teze/Rezumate în culegeri - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 7
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 11
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 14

2024 - 1

Use of micromolecular copper complexes of thiosemicarbazides as an endogenous catalase inducer/activator
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulya Aurelian2 , Tagadiuc Olga1 , Gudumak V.1 , Matcovschi Valeriu3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University,
3 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 8

Copper coordination compounds with thiosemicarbazones: in vitro assessment of their potential in inhibiting glioma viability and proliferation
Pantea Valeriana1 , Andronache Lilia1 , Globa Pavel1 , Pavlovschi Ecaterina1 , Gulya Aurelian2 , Tagadiuc Olga1 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 58, / 2023 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea dintre nivelul proteinei C reactive și răspunsul la tratamentul chirurgical antiglaucomatos la iepuri
Iacubițchii (Bobeica) Maria , Paduca Ala , Bendelic Eugeniu , Pantea Valeriana , Scerbatiuc Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe
2023. Chişinău. .
Disponibil online 9 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea biochimică și histopatologică a extractelor de Agrimonia eupatoria L. și Cichorium intybus L. în hepatita experimentală
Ancuceanu Robert1 , Ancuceanu Robert21 , Dinu Mihaela1 , Ciobanu Nicolae2 , Toma Maria-Mirabela2 , Gudumac Valentin2 , Pantea Valeriana2 , Spînosu Galina2 , Cociug Adrian2 , Nacu Viorel2
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul Național de Farmacie Farmacia de azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială
Ediția a XIX-a. 2023. Oradea-Chișinău . ISBN 978-606-075-203-5.
Disponibil online 3 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Vitro Evaluation of the Cytotoxic Potential of Thiosemicarbazide Coordinating Compounds in Hepatocyte Cell Culture
Pantea Valeriana , Cobzac Vitalie , Tagadiuc Olga , Pălărie Victor , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biomedicines
Vol. 11, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2227-9059
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method for Increasing the Production or Activity of Catalase in the Body
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Ceban Emil1 , Gulya Aurelian2 , Graur Vasilii О.2 , Tsapkov Victor I.2 , Matcovschi Valeriu3 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University,
3 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method for Increasing the Production or Activity of Catalase in the Body
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Ceban Emil1 , Gulya Aurelian2 , Graur Vasilii О.2 , Tsapkov Victor I.2 , Matcovschi Valeriu3 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University,
3 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul proteinei C reactive din umoarea apoasă după implantarea șuntului antiglaucomatos cu supapă. studiu preclinic
Iacubițchii (Bobeica) Maria , Paduca Ala , Pantea Valeriana , Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The anti-neoplastic activity of the coordinative compounds, thiosemicarbazide derivates
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 18

Changes of oxidative stress indices and antioxidant system in the liver tissue on the administration of some coordination compound of copper, derivatives of thiosemicarbazide
Pantea Valeriana , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga , Andronache Lilia , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chicoric Acid of Taraxacum Officinale Leaves as a Potential Agent Against Glioblastoma
Fulga Ala , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering . NanoBioMat 2022
Winter Edition. 2022. . .
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of oxidative stress parameters in patients with community-acquired pneumonia depending on heart failure severity
Cașcaval Virginia , Fetco-Mereuţă Diana , Grib Liviu , Pantea Valeriana , Andronache Lilia , Dumitraş Grigorie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul seric de sEng în sarcini uterine cu debut clinic de sarcini dereglate în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Pantea Valeriana1 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul seric de sVegfr1 în sarcini uterine compromise în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Carpenco Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Fulga Veaceslav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of Total Poliphenols Content in Taraxacum Officinale Leaves
Fulga Ala , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering . NanoBioMat 2022
Summer Edition. 2022. . .
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disturbances of the antioxidant system in patients with pulmonary drug susceptible and multidrug-resistant tuberculosis
Lesnik Evelina , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disturbances of the antioxidant system in patients with pulmonary drug susceptible and multidrugresistant tuberculosis
Lesnik Evelina , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro action of some coordinative compounds, thiosemicarbazide derivatives on the thiol-disulfidic system
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Vitro Testing of Influence of Some Copper Coordination Compounds, Thiosemicarbaside Derivates on the Level of Malondialdehyde
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Sardari Veronica , Fulga Ala , Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering . NanoBioMat 2022
Winter Edition. 2022. . .
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxidative stress markers in patients with heart failure and community-acquired pneumonia
Cașcaval Virginia , Fetco-Mereuţă Diana , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3544-2-4.
Disponibil online 30 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The chicoric acid of taraxacum officinale roots can be involved in the treatment of glioblastoma
Fulga Ala , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-467-1 (PDF).
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The disturbances of the antioxidant defense and protein metabolism biomarkers in the serum of the patients with pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina , Gudumak V. , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 1(82) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of ration medication with ZooBioR on some parameters of mineral metabolism in young chicken
Macari Vasile1 , Pistol Gheorghe1 , Gudumak V.2 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Rotaru Loreta1 , Pavlicenco Natalia1 , Pantea Valeriana2 , Chislari Iurie1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the coordinative compounds, thiosemicarbaside derivates on the oxidative stress indices in ex vivo experiments
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Andronache Lilia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of Coordinative Compounds, Thiosemicarbaside Derivates on the Thiol-Disulfide Groups in Human Red Blood Cells
Pantea Valeriana , Lesnik Evelina , Fulga Ala
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering . NanoBioMat 2022
Summer Edition. 2022. . .
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiol-Disulfide Groups in Patients with Pulmonary Tuberculosis
Lesnik Evelina , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering . NanoBioMat 2022
Summer Edition. 2022. . .
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние отношения IL-6/CD3 на течение covid-19 у больных туберкулезом легких
Осипова Т. , Тудор Елена , Привалова Е. , Кирошка В. , Гинда Сергей , Зинченко Н. , Пантя Валериана
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 19

Bioactive coordinative compounds action on the carbohydrate metabolism indices in animals under physiological conditions
Sardari Veronica , Pantea Valeriana , Popușoi Cristina , Gulya Aurelian , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile conținutului de limfocite T în funcție de stresul oxidativ și activitatea antioxidantă la pacienții cu tuberculoză pulmonară și infecția COVID19
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Brumaru Albina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea inofensivității produsului medicamentos Merion suspensie orală
Parii Sergiu1 , Mereuţă Ion23 , Valica Vladimir1 , Gonciar Veaceslav2 , Carauş Vladimir3 , Nacu Viorel2 , Ungureanu Alina1 , Nicolai Eugeniu1 , Andronache Lilia2 , Pantea Valeriana2 , Cociug Adrian2
1 Centrul Știinţific în Domeniul Medicamentului,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordination compounds thiosemicarbazide derivatives
Pantea Valeriana , Gamaniuc Marina , Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii hepatoprotectoare și citotoxicității a extractelor din Agrimonia Eupatoria L. și Cichorium Intybus L.
Cojocaru-Toma Maria12 , Ancuceanu Robert3 , Dinu Mihaela3 , Ciobanu Nicolae12 , Ciobanu Cristina12 , Benea Anna21 , Toma Maria-Mirabela2 , Gudumac Valentin2 , Pantea Valeriana2
1 Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia enzimelor glutationice în țesutul splenic este influențată de derivații tiosemicarbazidei.
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulea Aurelian2 , Şveţ Inna1 , Ghinda Serghei3 , Privalova Elena3 , Smeşnoi Valentina4 , Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
4 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro testing of influence of some bioactive compounds on the protein and carbohydrate metabolism indices
Sardari Veronica1 , Pantea Valeriana1 , Garbuz Olga2 , Andronache Lilia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Zoology
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of new bioactive compounds on the intensity of the protein metabolism in animals in the blood serum under physiological conditions
Pantea Valeriana , Sardari Veronica , Andronache Lilia , Gamaniuc Marina , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat
Macari Vasile1 , Gudumac Valentin2 , Rotari Liliana1 , Pistol Gheorghe1 , Putin Victor1 , Rotaru Alina1 , Pantea Valeriana2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micromolecular inhibitors of superoxide radicals
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulya Aurelian2 , Shvets Inna1 , Graur Vasilii О.2 , Matcovschi Valeriu3 , Gamaniuc Marina1 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University,
3 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifications of the erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordinative compounds
Pantea Valeriana , Gamaniuc Marina , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New synthetic inhibitors of superoxide anion radicals
Gulea Aurelian , Gudumac Valentin , Istrati Dorin , Usataia Irina , Graur Vasile , Ţapcov Victor , Şveţ Inna , Pantea Valeriana , Andronache Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități a reactivității imunologice și a producției de oxid nitric și a metaboliților oxidului nitric la pacienții cu tuberculoză pulmonară în asociere cu infecția COVID-19.
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Ciobanu Zinaida1 , Crivenco Galina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serum depletion and tear increase of total antioxidant capacity in hypertensive retinopathy
Pavlovschi Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Borovic Djina2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ovisus Medical Center
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 56, / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sh-protein groups in spleen tissue are influenced by new thiosemicarbazone derivatives
Pantea Valeriana1 , Fulga Ala1 , Andronache Lilia1 , Shvets Inna1 , Gulya Aurelian2 , Tsapkov Victor I.2 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of ischemia modified albumin (IMA) as a biomarker in hypertensive retinopathy
Pavlovschi Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Borovic Djina2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ovisus Medical Center
Medicine and Pharmacy Reports
Vol. 94, / 2021 / ISSN 2602-0807 / ISSNe 2668-0572
Disponibil online 19 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tear and serum superoxide dismutase and catalase activities in hypertensive retinopathy
Pavlovschi Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Borovic Djina2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ovisus Medical Center
Russian Open Medical Journal
Vol. 10, / 2021 / ISSN 2304-3415
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of new coordinative compounds, thiosemicarbazide derivatives on the content of malondialdehyde in the muscular tissue
Popa Veaceslav12 , Pantea Valeriana1 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The red blood cells glutathione reductase activity is influenced by taraxacum officinale
Fulga Ala , Pantea Valeriana , Andronache Lilia , Tagadiuc Olga , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Antioxidant activity of taraxacum officinale
Fulga Ala , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea conținutului total de polifenoli în păpădie
Fulga Ala , Pantea Valeriana , Gudumac Valentin , Todiraş Mihail , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile1 , Rudic Valeriu23 , Gudumac Valentin3 , Pistol Gheorghe1 , Putin Victor1 , Rotaru Ana1 , Baker Zuabi1 , Pantea Valeriana3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of coordinating compounds of copper, derivatives of thiosemicarbazide, on nitric oxide homeostasis in hepatic tissue
Pantea Valeriana , Fulga Ala , Shvets Inna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 85