IBN
Закрыть
Crăciun Alexandra
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Rolul întrebărilor în dezvoltarea competenţei de comunicare
Crăciun Alexandra
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română
Crăciun Alexandra
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Termeni pentru noţiunea „Casa mare”
Crăciun Alexandra
Liceul Republican cu profil real
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Termeni pentru mobilier (Aria ALM)
Crăciun Alexandra
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4