IBN
Закрыть

23Publicaţii

117Descărcări

9106Vizualizări

Magher Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2019 - 2

Belt expert 480 Sl - un nou insecticid pentru combaterea dăunătorilor la piersic
Dumitraş Iurie , Magher Maria , Grimacovscaia Natalia , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(79-80) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spread of a fire blight on fruit crops in the climatic conditions of the Republic of Moldova
Magher Maria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro
Magher Maria , Lemanova Natalia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antimicrobiană in vitro a taninurilor intacte şi oxidate, izolate din nuc (Juglans regia L.).
Lupaşcu Lucian1 , Lupaşcu Galina2 , Ţîmbaliuc Nina1 , Şubina Victoria2 , Magher Maria2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficacy of pseudomonas aureofaciens CNMN-PB-05 as a biological control agent against Erwinia Amylovora on apple flowers
Magher Maria , Lemanova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse eficiente pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor
Magher Maria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Abordări biogeocenotice pentru promovarea protecției biologice a plantelor in cercetările lui Mircea Ciuhrii
Voloşciuc Leonid1 , Zavtoni Pantelimon1 , Stîngaci Aurelia1 , Magher Maria1 , Buşmachiu Galina2 , Nistreanu Victoria2 , Pascari Alexandr1 , Caldari Vladislav2 , Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea antagonistă a tulpinii Bacillus Subtilis CNMN-Bb-08 în dependență de sursa de carbon și azot din componența mediului nutritiv
Magher Maria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Bacterii antagoniste pentru combaterea fitopatogenilor la măr în condițiile Republicii Moldova
Magher Maria1 , Magher Mihail2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depistarea şi identificarea focului bacterian al rozaceelor la culturile pomicole
Magher Maria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea izolatului bacterian P5 obţinut din plante de măr
Magher Maria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iluminarea şi aeraţia coroanei butucului - factori importanţi la fondarea plantaţiilor viticole de tip nou
Botnarenco Andrei , Magher Maria , Rapcea Mihail , Antoci Alexandru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Arsura si focul bacterian la culturile pomicole sămânţoase – simptome, diagnoză şi combatere
Magher Maria1 , Magher Mihail2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa suspensiei de Pseudomonas Aureofaciens asupra focului bacterian la cultura păr
Magher Maria1 , Luchiţa Vasile2 , Magher Mihail2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maladiile gutuiului (Cydonia Oblonga Mill.) în condiţiile Republicii Moldova
Magher Maria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Biological control of grown gall in horticulture
Lemanova Natalia1 , Magher Maria1 , Magher Mihail2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Etape noi în studiul culturilor bacteriene obţinute din plante de măr, păr și gutui
Magher Maria12 , Voloşciuc Leonid12 , Terteac Dumitru21
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta compozitiei mediului de cultura asupra caracterului antagonist al unor tulpini de Pseudomonas Spp. in vitro
Magher Maria , Voloşciuc Leonid , Lemanova Natalia
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele caractere fenotipice ale izolatelor bacteriene obţinute din plante de măr, păr și gutui
Magher Maria
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Применение химических и биологических препаратов в борьбе с бактериальным ожогом семечковых плодовых культур
Магер Мария1 , Волощук Леонид1 , Леманова Н.1 , Магер Михаил2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23