IBN
Закрыть
Furdui Emilia
Cuvinte-cheie (83): children with special educational needs (4), asistenţă psihologică (4), provocări societale (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Efectivitatea relaţionării cadru didactic – elev prin segmentul psihologiei
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Aspecte structural-organizaționale ale activității psihologice privind dezvoltarea sferei relaționale a elevului în sistemul de învățământ general național
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația cadru didactic – părinte: dimensiuni psihologice moderne
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa organizării serviciului psihologic în sistemul educaţional din Italia
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Focus pe relaționarea elevilor in sistemul educațional general din perspectiva abordărilor societale
Furdui Emilia, Grosu Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici europene privind dimensiunile psihologice pentru învăţământul general
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Asigurarea stării de bine la copii cu cerințe educative speciale prin dezvoltarea creativității
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul stării psihoemoționale a cadrului didactic în activitatea cu copiii cu CES
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea părinților în învățarea copiilor cu cerințe educative speciale prin stimularea creativității
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Curriculumul modernizat – o realitate interactivă în dezvoltarea învăţământului incluziv
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativității persoanelor cu nevoi speciale prin intermediul platformei on-line
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape semnificative în dezvoltarea cercetării psihopedagogiei speciale în Institutul de Științe ale Educației
Cucer Angela, Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-56. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On-line platform for dissemination of the information on psychological assistance in the development of creativity of disabled persons
Furdui Emilia
Institute of Education Sciences
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bariere psihologice diminuante în dezvoltarea creativității persoanelor cu nevoi speciale
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativity blocking factors in people with special needs
Furdui Emilia
Institute of Education Sciences
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea psihologică a creativităţii
Furdui Emilia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Comunicarea – mecanism de interacţiune a relaţiilor părinte–copil
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-59. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode cu valenţe activizatoare în planul creativităţii
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Reprezentări sociale privind fenomenul învăţare pe tot parcursul vieţii
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25