IBN
Закрыть
Biloocaia Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 1

The features of foreign investments attraction in the Republic of Moldova
Biloocaia Svetlana1 , Kritsak Yuriy2
1 State University of Moldova,
2 Ивано-Франковский Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
R. 2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Development of modern digital financial technologies: new tools and their prospects for using
Rotaru Cristina , Gherștioga Olga , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandemic's impact on the stock market evolution (on the example of Daimler AG)
Bahcivanji Nicolai , Biloocaia Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.1. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3..
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele modernizării sistemului de pensii în Republica Moldova
Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The features of capital raising mechanism through ICO and STO
Grecu Luminița , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of blockchain technology on capital markets development
Magaleas Borislav , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The investment attractiveness of government securities in the Republic of Moldova
Scripnic Diana , Biloocaia Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.1. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3..
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Particularitățile integrării pieței de acțiuni din Republica Moldova pe piața financiară europeană
Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk of investing in companies in the wine industry of the Republic of Moldova (Riscurile investirii in companiile din sectorul vinicol din Republica Moldova)
Murzac Alexandru , Biloocaia Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Crowdfunding as an innovative tool for attracting capital: international experience and prospects for the Republic of Moldova
Biloocaia Svetlana , Munteanu Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile pieței de capital în Republica Moldova și principalele direcții de dezvoltare ale acesteia în baza experienței Uniunii Europene
Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare
Biloocaia Svetlana , Tofan Nicoleta , Naclada Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The peculiarities of capital market in the Republic of Moldova and main directions of its development based on European Union experience
Biloocaia Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The рersрectives of imрlementing of municiраl bonds in the Reрublic of Moldovа
Biloocaia Svetlana , Murzac Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Analysis of the pension funds' activity impediments and perspectives of their elimination in the Republic of Moldova
Efimenco Olesea , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența educației financiare a populației asupra reformei sistemului de pensii
Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of foreign investments on the activity of insurance companies as institutional investors in the capital market of the Republic of Moldova
Biloocaia Svetlana , Zaporojan Iulia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the crowdfunding on the national economies
Tataru Anastasia , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The main peculiarities of attracting capital by SMES in Republic of Moldova
Tabuica (Mirza) Cristina , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Trade and Investment Opportunities in Moldova
Oroșan Irina , Stoianoglo Cristina , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28