IBN
Закрыть

33Publicaţii

461Descărcări

15232Vizualizări

Stepco Elena
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2024 - 1

Dental education for medical studentS
Stepco Elena1 , Patranac Maria1 , Ferdohleb Alexandrina1 , Dumitras Cristina2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Analiza asocierilor dintre caria precoce a copilăriei și hipomineralizarea smalțului a dinților temporarI
Stepco Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicilor de poluare a surselor de apă din republica moldova și potențialele riscuri asupra sănătății orale
Patranac Maria , Stepco Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluoroza dentara prin prisma sănătății publice și calității vieții
Kurpanov Danil , Shavratov Mazal , Stepco Elena , Ferdohleb Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frecvența, prevalența și metodele de tratament a anodonțiilor și dinților supranumerari
Globa Mihai , Stepco Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphology and variability of the facial nerve trunk depending on the branching pattern, gender, anthropometric type and side of the head in Moldovan population
Babuci Angela , Catereniuc Ilia , Zorina Zinovia , Bendelic Anastasia , Botnari Tatiana , Stepco Elena , Lehtman Sofia , Strîşca Stanislav , Nastas Liliana , Motelica Gabriela , Procopenco Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Folia Morphologica
Vol. 82, / 2023 / ISSN 0015-5659 / ISSNe 1644-3284
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities and perspectives in the research and clinical management of early childhood caries
Stepco Elena , Lupan Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The management of two supernumerary maxillary central incisors: a case report
Stepco Elena , Sîrbu Irina , Bălteanu Olga , Patranac Maria , Carabulea Gabriela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-20-3..
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Consideraţii asupra diagnosticului de geminare sau fuziune dentară. Studiu de caz
Stepco Elena , Bergman Gabriel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the intensity and prevalence of dental caries in patients with dental fluorosis
Stepco Elena , Patranac Maria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the spread of the ankyloglossia in a group of pediatric patients from the Republic of Moldova with short lingual frenulum
Ganea Patricia , Stepco Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors influencing the development of early childhood caries
Philippe Manuel Haig Dikran , Stepco Elena , Bălteanu Olga , Plamadeala Svetlana , Şevcenco Nina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of clinical parameters in pediatric dentistry - empirical requirement in modern dentistry
Patranac Maria , Stepco Elena , Mocanu Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supernumerary teeth. epidemiology and clinical manifestations
Stepco Elena , Ben Yacov Ethel , Globa Mihai , Ciupac Sergiu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abnormal oral phenotypes as a risk factor for cancer: hypodontia and ovarian cancer
Globa Mihai , Stepco Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accessibility to dental services in the pandemic conditions COVID-19
Ferdohleb Alina1 , Stepco Elena1 , Cherkassky Jonatan1 , Ferdohleb Eugenia2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Periodontal Status Among Schoolchildren in the Republic of Moldova: A Cross-Sectional Study Using the Pathfinder Study Design
Bilder Leon1 , Stepco Elena2 , Unkuta Diana2 , Sgan-Cohen Harold David3 , Aizenbud Dror1 , Bilder Amir2 , Machtei Eli Eli1
1 Rambam Health Care Campu/Медицинский центр Рамбам,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 The Hebrew University of Jerusalem
International Dental Journal
Nr. 1(71) / 2021 / ISSN 0020-6539
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Profilul impactului medico-social la copii cu anomalii dento-maxilare asupra calităţii vieţii
Trifan Valentina , Spinei Larisa , Stepco Elena , Solomon Oleg , Trifan Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(21) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The orthodontic miniscrew implants in tooth migration
Paz Elinor , Babuci Angela , Stepco Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traumatic dental injuries among adolescents in Republic of Moldova
Bilder Leon1 , Stepco Elena2 , Unkuta Diana2 , Machtei Eli Eli1 , Sgan-Cohen Harold David3 , Bilder Amir2 , Aizenbud Dror1
1 Rambam Health Care Campu/Медицинский центр Рамбам,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 The Hebrew University of Jerusalem
Journal of Clinical Pediatric Dentistry
Nr. 4(43) / 2019 / ISSN 1053-4628
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte epidemiologice și clinice ale parodontitei juvenile in Republica Moldova
Stepco Elena , Lupu Andreea
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2-3(47-48) / 2018 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The pathfinder study among schoolchildren in the Republic of Moldova: dental caries experience
Bilder Leon1 , Stepco Elena2 , Unkuta Diana2 , Aizenbud Dror1 , Machtei Eli Eli1 , Bilder Amir2 , Sgan-Cohen Harold David3
1 Rambam Health Care Campu/Медицинский центр Рамбам,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 The Hebrew University of Jerusalem
International Dental Journal
Nr. 5(68) / 2018 / ISSN 0020-6539
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Contribuţii la studiul epidemiologic al afecţiunilor traumatice ale ţesuturilor dure dentare la copii
Struc Alin , Stepco Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile medico-sociale ale fluorozei dentare la copii din zona endemică
Stepco Elena , Ferdohleb Eugenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(64) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evaluarea nivelului de respectare a drepturilor pacienţilor în asistenţa stomatologică
Stepco Elena , Lozan Oleg , Lupan Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание восстановленного глутатиона и тиоцианата в слюне студентов разных стран
Гаврилюк Людмила , Шевченко Нина , Степко Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conduita stomatologică - terapeutică la copii cu patologii endocrine
Stepco Elena , Priseajniuc (Vudu) Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(34) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-71. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul pacienţilor cu hemofilie în cabinetul stomatologic
Boghean Alexandrina , Stepco Elena , Rotari Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(36) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 December, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Specificul afecţiunilor cavităţii orale la copii cu patologie endocrină
Stepco Elena , Priseajniuc (Vudu) Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(33) / 2014 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 April, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Dinamica parametrilor salivei la pacienţii cu fluoroză dentară in procesul terapiei antioxidante
Belitei Igor , Lupan Ion , Stepco Elena , Şevcenco Nina , Spinei Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Sigilarea invazivă versus sigilarea neinvazivă
Harabagiu Diana , Stepco Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(21) / 2011 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-84. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Metode de tratament local a fluorozei dentare
Lupan Ion , Stepco Elena
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul complex al fluorozei dentare
Stepco Elena , Lupan Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(8) / 2008 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 33 of 33