IBN
Закрыть
Pascari Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2020 - 3

Continuitatea – condiție inerentă a educației copiilor de 6-9 ani
Pascari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integralitatea ca procesualitate pedagogică în educația copiilor
Pascari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogul-cercetător: între deziderat și actualitate
Pascari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dimensiuni valorice ale interesului cognitiv la vârsta preșcolară
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea emoţională la vârsta preşcolară: sens şi necesitate
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-92. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Adaptarea copilului la mediul școlar în funcție de tipul de interacțiune pedagogică a învățătorului
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independenţa versus activitatea de învăţare la vârsta şcolară mica
Pascari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-249-6.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Interacţiunea creativitate – imaginaţie la vârsta preşcolară / şcolară mica
Callo Tatiana1 , Pascari Valentina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul cognitiv la vârsta preșcolară: repere conceptua
Pascari Valentina , Moșneaga Nadejda
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-75. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii despre autoapreciere la copiii de 6-7 ani din perspectiva evaluării fără note în învăţământul primar
Pascari Valentina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul activitații de învațare a copiilor de 6-9 ani în contextul integralitații
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Abordarea poziţiei interne a şcolarului mic: dialoguri psihopedagogice
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice ale pregătirii copiilor pentru şcoală
Pascari Valentina , Vasilache Ala
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 May, 2017. Descarcări-99. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul funcţional al conştiinţei copiilor de vârstă preşcolară mare şi a şcolarului mic
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-49. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercorelarea imaginaţie-gândire la vârsta preşcolară şi şcolară mică
Callo Tatiana , Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Funcţionalitatea în educaţie: sens şi necesitate
Callo Tatiana1 , Pascari Valentina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva evaluării criteriale în contextul continuităţii instituţie preşcolară – şcoală primară
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-58. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea copiilor pentru şcoală în contextul ideii de continuitate
Pascari Valentina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Adaptarea şcolară – condiţie pentru formarea identităţii şcolarului mic
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-94. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Reflecții teoretice asupra formării competenței de „a învăța să înveți” la copiii de 6-8 ani din perspectiva continuității
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23