IBN
Закрыть
Crecicovschi Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 1

  Receptarea creației conradiene la nivelul interpretărilor critice
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Particularități ale neoromantismului francez
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Receptarea operei lui Joseph Conrad (1857-1924) la nivelul traducerilor
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tendințe neoromantice în literatura americană
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,virtual international spring symposium
Edition 8. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-17-6.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Actualitatea universului artistic conradian
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Modele narative în povestirea conradiană
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Personajul masculin în creaţia lui Joseph Conrad
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-1371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

  Tetralogia maelowiană în contextul experimentului conradian cu tehnica narativă
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 3-4(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tetralogia marlowiană în contextul experimentului conradian cu tehnica narativă
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Rudyard Kipling şi doctrina neoromantică
Crecicovschi Ecaterina
Metaliteratură
Nr. 5-6(19) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

  Creaţia lui Sir Arthur Conan Doyle din perspectiva neoromantismului
Crecicovschi Ecaterina
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imaginea indigenului la Joseph Conrad
Crecicovschi Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ironia neoromantică: consideraţii generale
Crecicovschi Ecaterina
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

  Problema neoromantismului în literatura Română
Crecicovschi Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 7-9(133) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

  Neoromantismul insular: paralelisme şi particularităţi
Crecicovschi Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 2

  Postromantismul în poezia engleză din epoca victoriană
Crecicovschi Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reconcilierea imaginarului şi senzorialului în The Blessed Damozel de R. G. Rossetti
Crecicovschi Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17