IBN
Закрыть
Spatari Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Serait-il opportun d’introduire dans la constitution une disposition relative aux animaux?
Spatari Mariana , Colodrovschi Silvian
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Instituția reabilitării în legislația penală a Republicii Moldova
Spatari Mariana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система методов портретной экспертизы
Spatari Mariana1 , Маковей Мария2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Centrul Tehnico-criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Analiza comparativă a pedepselor penale aplicabile persoanei juridice în legislația penală a Republicii Moldova și a României
Spatari Mariana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Rolul și importanța constatărilor tehnico-științifice și medico-legale оn procesul de cercetare și descoperire a infracțiunilor
Rusu Vitalie1 , Spatari Mariana1 , Spatari Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte interpretative privind formele constrângerii în dreptul penal
Spatari Mariana , Nedelcu Vlad
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Legea şi Viaţa
Nr. 2(314) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii privind dreptul infractorului la împăcare cu partea vătămată
Spatari Mariana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Unele particularități ale măsurilor de constrângere, reglementate de legea penală a statelor unite ale Americii și a Marii Britanii
Spatari Mariana1 , Nedelcu Vlad2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

PARTICULARITĂŢI ALE PARTICIPĂRII AVOCATULUI-REPREZENTANT LA ACTUL DE AUDIERE A COPIILOR MARTORI ŞI VICTIME ÎN PROCESELE PENA
Rusu Vitalie1 , Spatari Mariana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Repere privind corelarea normelor contravenţionale şi penale în materia proprietăţii intelectuale
Spatari Mariana , Barbăneagră Alexei
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(135) / 2011 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semne obiective care caracterizează conţinutul constitutiv al variantei-tip a infracţiunii de incălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Spatari Mariana , Berliba Viorel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(124) / 2011 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Rolul statului în cadrul protecţiei juridice a dreptului de autor şi a altor drepturi conexe
Spatari Mariana1 , Berliba Viorel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12