IBN
Закрыть
Odinokaia-Negură Ina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
eLibrary

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 1

Ghid metodic privind elaborarea și susținerea tezelor de an/licență/master
Jitariuc Vitalie , Blaşcu Olesea , Ciudin Oxana , Cozma Viorica
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-112-8
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Some particularities regarding the methodological framework for the investigation of accidents at work
Odinokaia-Negură Ina , Rusu Lucia
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități privind cadrul metodologic de investigare a accidentelor de muncă
Odinokaia-Negură Ina , Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza reglementărilor privind respectarea dreptului la protecție socială în caz de pierdere a întreținătorului
Odinokaia-Negură Ina , Dumbrăveanu Ludmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul juridic și mecanismele internaționale de cooperare transfrontalieră și transnațională în materie penală
Rusu Vitalie , Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ privind aplicarea principiului restrângerii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în contextul pandemiei COVID – 19
Iuri Nicu , Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-102. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Analiza teoretico-practică a coraportului dintre conceptele stagiu de cotizare și vechime în muncă
Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile determinării dizabilității în Republica Moldova: realizări și perspective
Jumiga Mihaela , Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Analiza corelației dependență de internet – comportament deviant al copiilor
Dumbrăveanu Ludmila , Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularitățile determinării dizabilității și capacității de muncă în Republica Moldova
Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Reflecţii privind particularităţile reformei sistemului de asigurări sociale
Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010. Bălți. ISBN 978-9975-50-022-7.
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретический анализ соотношения социального права и права социального обеспечения
Odinokaia-Negură Ina
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Закон и Жизнь
Nr. 3(220) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Consideraţii doctrinare privind funcţiile protecţiei sociale
Odinokaia-Negură Ina1 , Romandaş Nicolae2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii referitoare la conexiunea noţiunilor de protecţie socială
Odinokaia-Negură Ina , Romandaş Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul social-generatorul raporturilor de protecţie socială
Odinokaia-Negură Ina1 , Romandaş Nicolae2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Ocupaţiunea – mod originar de dobîndire a proprietăţii
Odinokaia-Negură Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005. Bălți, Republica Moldova. ISBN 9975-931-72-3.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16