IBN
Закрыть

86Publicaţii

514Descărcări

60590Vizualizări

Sosna Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 56. Publicaţii la conferinţe din RM - 30.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 33
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 22
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27

2023 - 1

Повышение социальной защиты работников посредством медицинской профилактической деятельности
Сосна Борис , Сосна Александр
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Civil court decisions in the Republic of Moldova: essence, distinctive features and separate types
Arseni Igor1 , Sosna Alexandru2
1 Comrat State University,
2 Moldova State University
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение прав собственности в Республике Молдова, Украине, Европейском Союзе. Сравнительно-правовой аспект
Сосна Александр1 , Gherman Iuliana12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Procedura de depunere a cererii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Sosna Alexandru1 , Colceanov Vadim2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea de Apel Comrat
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-1438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности правового регулирования материальной ответственности медицинского работника по трудовому праву и особенности её отличия от других видов ответственности
Сосна Александр1 , Жосан Дорин2 , Secrieru Alexandru2
1 Международный научный журнал «Верховенство права»,
2 Молдавский Государственный Университет
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Îmbunătățirea sistemului protecției civile în situații excepționale
Sosna Alexandru , Calistru Veaceslav-Ion
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in condition of information society
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизмы защиты нарушенных прав и свобод, гарантированных конвенцией о запрещении пыток
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых достоинствах и недостатках модернизированного гражданского кодекса Республики Молдовы
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование возможностей защиты права на свободный доступ к правосудию
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование механизма обращения за защитой нарушенных прав и свобод
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Действующее законодательство, регулирующее охрану труда
Сосна Александр1 , Мороз Ремус2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Прокуратура Хынчештского района
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам
Рапопорт Анатолий12 , Боршевский Андрей3 , Сосна Александр4
1 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute,
2 Университет Пердью ,
3 Институт демократии,
4 Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрещении пыток. Механизмы обращения за защитой нарушенных прав и свобод, гарантированных конвенцией
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый административный кодекс нуждается в совершенствовании
Сосна Александр1 , Мороз Ремус2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Прокуратура Хынчештского района
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости изменения отдельных норм исполнительного кодекса Республики Молдова
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение природы, роли и места решений европейского суда по правам человека в системе источников права Республики Молдова
Сосна Александр1 , Сосна Борис2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности защиты права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок увольнения в связи с сокращением численности штата работников, а также ликвидацией препдприятия
Сосна Александр1 , Константинов Олег2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прекращение индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовый контроль как средство обеспечения исполнения налоговых обязательств
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 13

Права налогоплательщиков и их юридическая защита
Сосна Александр12
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита прав лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение финансового законодательства
Сосна Александр12
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданско-правовая ответственность государства за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданско-правовая ответственность государства за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децентрализация имущества и полномочии – конституционный принцип публичного управление
Сосна Александр1 , Михалаш Виктория2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита права собственности
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Право на подачу петиций
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование труда медицинских работников
Сосна Александр1 , Захария Николай2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей, прокуроров и полицейских
Сосна Александр1 , Мороз Ремус2
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Прокуратура Хынчештского района
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принудительное исполнение налоговых обязательств
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация права граждан Республики Молдова на обращение в европейский суд по правам человека
Сосна Александр
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-144-49-0.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовые аспекты децентрализации
Sosna Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовый контроль как средство обеспечения исполнения налоговых обязательств
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Действующее законодательство, регулирующее денежное обращение в Hеспублике Mолдова
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дистрибьюторский договор в праве зарубежных стран
Сосна Александр12 , Арсени Игорь3
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт юридических и политических исследований AHM,
3 Комратский государственный университет
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых вопросах понятия публичных финансов
Сосна Александр
Институт юридических и политических исследований AHM
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах, возникающих при исполнении исполнительных документов денежного характера
Сосна Александр1 , Тарлев Дмитрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Высшая Судебная Палата Республики Молдова
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2017 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах, возникающих при применении законов, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения
Сосна Александр1 , Тарлев Дмитрий2
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Высшая Судебная Палата Республики Молдова
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах, возникающих при применении законодательства, регулирующего исполнение исполнительных документов
Златовчена Наталья , Сосна Александр
Комратский государственный университет
Ştiinţă, Educaţie, Cultură
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-039-3.
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-1549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок увольнения работников по инициативе работодателя по основаниям, не зависящим от вины работников
Sosna Alexandru12 , Sosna Boris3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение законодательства Республики Молдова, устанавливающего дисциплинарную ответственность рабочих и служащих
Sosna Alexandru12 , Lupu Constantin3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение законодательства, регулирующего наследственные отношения
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 17

Административная ответственность за нарушение жилищного законодательства и за допущение просроченной дебиторской задолженности
Сосна Александр12
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 16 September, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение обязательств
Сосна Борис1 , Сосна Александр2 , Здоров Юрий3
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 3(291) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 31 March, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых вопросах изменения норм, регулирующих защиту прав национальных меньшинств
Сосна Александр1 , Герчогло Людмила2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 9 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах порядка обжалования судебных решений
Сосна Борис12 , Сосна Александр32
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Институт юридических и политических исследований AHM,
3 Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах применения административной ответственности за нарушения жилищного законодательства
Сосна Александр1 , Фрунзэ Юрие23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Славянский университет, Республика Молдова,
3 Институт юридических и политических исследований AHM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости реформирования системы принудительного исполнения
Сосна Александр1 , Здоров В.2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 6(294) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности рассмотрения исков, вытекающих из административных отношений
Сосна Александр
Институт юридических и политических исследований AHM
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потребители коммунальных и некоммунальных услуг нуждаются в более совершенной правовой защите
Сосна Борис123 , Сосна Александр4 , Попушой К.4
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Комратский государственный университет,
4 Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 2(290) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 86