IBN
Закрыть
Crudu Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
  • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 2

2021 - 1

Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova
Bragarenco Nicolae , Burduh Alina, Cosumov Marina , Cotoviţcaia Daniela , Florea Viorica, Guţu Vladimir , Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-152-98-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar
Bragarenco Nicolae , Burduh Alina, Cosumov Marina , Cotoviţcaia Daniela , Florea Viorica, Guţu Vladimir , Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-152-67-9
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic
Crudu Valentin1 , Ţurcanu Carolina2
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale
Pogolşa Lilia , Achiri Ion , Nastas Svetlana , Botgros Ion , Crudu Valentin
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Elaborarea sistemului calităţii învăţământului
Crudu Valentin
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi managerilor educaţionali
Patraşcu Dumitru1 , Crudu Valentin2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-104. Vizualizări-1562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Evaluarea calităţii lecţiei
Crudu Valentin
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-42. Vizualizări-2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţământului
Crudu Valentin1 , Patraşcu Dumitru2 , Pădureţ Nicolae2
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational
Patraşcu Dumitru1 , Crudu Valentin2 , Gamov Igori1 , Ciobanu Vlad1
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9