IBN
Закрыть
Cuvinte-cheie (21): concepţia gestiunii fluxurilor financiare (1), concepţia unei creşteri stabile (1), fluxuri financiare (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 2

Analysis of financial flows in food industry enterprises
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi tehnici de gestiune a fluxurilor financiare în cadrul întreprinderii
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Factorii ce influenţează procesul de gestiune a fluxurilor de mijloace băneşti la întreprinderile din Republica Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Metode de finanţare a deficitelor temporare şi permanente de mijloace băneşti în condiţiile sistemului financiar din Republica Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul decizional privind gestiunea fluxurilor de mijloace băneşti în întreprinderile industriei alimentare din Republica Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Problemele finanţării pe termen scurt în cadrul întreprinderilor industriale
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(37) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6