IBN
Закрыть
Caterenciuc Svetlana
Cuvinte-cheie (87): afixoid (4), prefixoid (3), morfem (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 1

Helping learners understand and use expressions with “get”
Caterenciuc Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Morfologia lexicală – modalitate de cercetare a termenului tehnic
Caterenciuc Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Vol. 2, Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Clasificări structurale ale termenilor din domeniul telecomunicațiilor
Caterenciuc Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic and terminological units: word, term, concept
Caterenciuc Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 1, Nr. 1 / 2018 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of english terms formation in telecommunication field
Caterenciuc Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 1, Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The process of internationalization of English technical terms
Caterenciuc Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 1, Nr. 1 / 2018 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori semantice ale prefixoideor în terminologia tehnică
Caterenciuc Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Conceptul de afixe derivaţionale şi statutul funcţional al afixoidelor
Caterenciuc Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Conceptele de afixe derivaţionale şi afixoide
Caterenciuc Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi structurale ale termenilor tehnici(domeniul referenţial al telecomunicaţiilor)
Caterenciuc Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

A brief history of the study of word-formation. Some basic concepts
Caterenciuc Svetlana
Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer ScienceThe 6th International Conference
Ediţia 6. 2009. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-045-4.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphemic Analysis. Classification of morphemes.
Caterenciuc Svetlana
Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer ScienceThe 6th International Conference
Ediţia 6. 2009. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-045-4.
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12