IBN
Закрыть

50Publicaţii

438Descărcări

20712Vizualizări

Odagiu Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23

2023 - 8

Aplicarea cunoștințelor speciale pentru detectarea comportamentului simulat la cercetarea spionajului economic și industrial
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea în sistemul educațional al Republicii Moldova: Un pas către viitor inspirat din experiențele internaționale
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(375) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea științifică a detectării comportamentului simulat
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția „încetării” la faza urmăririi penale – reglementare și interpretare
Odagiu Iurie , Creţu Olesea
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul poliţiei în asigurarea executării arestului la domiciliu
Odagiu Iurie1 , Epure Ghennadi12
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Procuratura Anticorupție
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul și unele particularități de ordin criminalistic ale aplicării tehnicii poligraf la prevenirea și cercetarea infracțiunilor de terorism
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. S / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 June, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii psihologice și aplicarea poligrafului în detectarea declarațiilor false
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 9 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiurile aplicării arestului preventiv în procesul penal
Odagiu Iurie , Epure Ghennadi
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Învăţământul – domeniu mobil în care factorul schimbării este personalitatea cadrului didactic
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale aplicării poligrafului pe timpul conflictelor armate
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte criminalistice ale aplicării poligrafului la cercetarea infracțiunilor informatice
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe și abilități profesionale ale specialistului poligrafolog
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descoperirea disimulărilor faptelor infracţionale prin metoda modelării
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea poligraf – dileme şi oportunități
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forensic and legal reflections on non-postponed prosecution actions
Odagiu Iurie
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 22 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

Abordări teoretice privind expertiza judiciară a locului infracţiunii
Odagiu Iurie , Vozian Dmitrii
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amprenta cerebrală - metodă revoluționară aplicată la exonerarea nevinovaților
Odagiu Iurie1 , Lungu Andrei12
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea poligrafului la cercetarea infracțiunilor – mit sau realitate
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S_ed.3) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte criminalistice ale aplicării tehnicii Reid la audierea persoanelor
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezavantajele învăţământului tehnologizat
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezideratele unei cercetări calitative a infracțiunilor
Rusnac Constantin , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități speciale de sesizare a organului de urmărire penală
Ostavciuc Dinu , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile metodologice ale aplicării poligrafului în SUA
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile metodologice ale aplicării poligrafului. Modelul Japonez
Odagiu Iurie , Lungu Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea dreptului la apărare la dispunerea expertizei judiciare
Odagiu Iurie , Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte legate de competența organelor de urmărire penală
Ostavciuc Dinu , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea cunoștințelor medicale la investigarea infracțiunilor care implică îndepărtarea organelor și (sau) țesuturilor umane destinate transplantării
Odagiu Iurie , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Limbajul criminalistic: cele mai frecvente erori de terminologie
Rusnac Constantin , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria versiunilor criminalistice
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Împăcarea părţilor în procesul penal - aspecte de drept procesual penal comparat
Catan Lilia , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale pregătirii pentru audierea străinilor care au trecut ilegal frontiera de stat sau sunt solicitanţi de azil
Odagiu Iurie , Nestor Sergiu , Drăgulean Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Securitatea participanţilor la experimentul în procedura de urmărire penală în cadrul cercetării accidentelor rutiere
Odagiu Iurie1 , Luchin Lilian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Posibilităţi de stabilire a potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi
Odagiu Iurie , Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prescripţia tragerii la răspundere penală a persoanelor care au participat la infracţiunile de genocid împotriva poporului Republicii Moldova
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Politica de protecţie a funcţionarului de poliţie
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere în timpul şi după unele manifestări în masă ce au avut loc în Republica Moldova
Odagiu Iurie , Andronache Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Săvârşirea infracţiunii de trei sau mai multe persoane împreună – circumstanţă agravantă în legislaţia penală a României
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Cooperarea internaţională a organelor poliţieneşti în combaterea sustragerilor şi exportului ilicit a obiectelor din patrimoniul cultural
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,
2009. Chişinău. ISBN 978-9975-935-19-7.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustragerea, distrugerea bunurilor ce constituie valori culturale
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 3 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Caracteristica criminalistică a actelor de vandalism şi particularităţile pornirii urmăririi penale
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova
2008. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-930-84-0.
Disponibil online 7 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica juridico-penală şi criminalistică a actelor de profanare a mormintelor
Odagiu Iurie , Grati Veaceslav
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova
2008. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-930-84-0.
Disponibil online 7 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile pornirii urmăririi penale şi situaţiile tipice ale urmăririi penale în cazul cercetării infracţiunilor din domeniul drogurilor
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei
2008. Chişinău. ISBN 978-9975-930-91-8.
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Unele aspecte juridico-penale ale contrabandei cu obiecte ce constituie valori culturale
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 3 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Circumstanţe agravante în legislaţia unor state europene
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. VI / 2006 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Săvârşirea infracţiunii din motive josnice – circumstanţă agravantă
Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. VI / 2006 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 4

Circumstanţele atenuante şi agravante în noua legislaţie penală a Franţei
Odagiu Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele circumstanţelor atenuante
Nour Valeriu , Odagiu Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea din partea victimei – circumstanţă atenuantă
Nour Valeriu , Odagiu Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea şi reţinerea circumstanţelor atenuante – necesitate şi realitate
Odagiu Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50