IBN
Закрыть
Trifăuţan Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

  Unele aspecte privind rolul moluștelor (mollusca, gastropoda, bivalvia) în echilibrul ecosistemelor acvatice
Coadă Viorica1 , Trifăuţan Viorica2 , Ţîganaș Ana1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala profesională nr. 2
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

  Examinarea coplexă a hidroecosistemelor naturale din Republica Moldova
Trifăuţan Viorica , Coropceanu Eduard
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
International Congress„Research – Innovation – Innovative Entrepreneurship“
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-831-2.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanța gasteropodelor în evaluarea gradului de poluare al mediului acvatic în Republica Moldova
Coadă Viorica1 , Trifăuţan Viorica2 , Ţîganaș Ana1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of bioindicators and the modern instrumental methodology 1H NMR applied in ecological forensic expertise
Trifăuţan Viorica1 , Gorincioi Elena2 , Nedbaliuc Boris34
1 National Center for Judicial Expertise,
2 Institute of Chemistry, MSU,
3 Institute of Research, Innovation and Technological Transfer, CSPU,
4 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  Bivalvele în monitoring-ul apelor de suprafață din Republica Moldova
Coadă Viorica1 , Ţîganaș Ana1 , Trifăuţan Viorica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracterizarea materiei organice dizolvate în hidroecosistemul valea morilor, mun. Chișinău cu utilizarea analizei 1H RMN
Gorincioi Elena12 , Trifăuţan Viorica3
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul expertizei judiciare ecologice bazinelor acvatice în urma impactului antropogen și gestionarea internațională a resurselor naturale în condițiile schimbărilor climatice
Trifăuţan Viorica
Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some theoretical - practical visions for carrying out ecological judicial expertise in the case of water pollution
Cataraga Olga , Trifăuţan Viorica
National Center for Judicial Expertise
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The main sources of pollution of Valea Morilor lake which caused the asphygation of fish
Trifăuţan Viorica1 , Cataraga Olga1 , Coadă Viorica2
1 National Center for Judicial Expertise,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele viziuni teoretico - practice de efectuare a expertizelor judiciare ecologice în cazul poluării apelor
Cataraga Olga , Trifăuţan Viorica
Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Cooperarea transfrontalieră în domeniul expertizelor judiciare ecologice și al protecției mediului
Cataraga Olga12 , Trifăuţan Viorica1
1 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Legea şi Viaţa
Nr. 1(SVol.II) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanța utilizării programului informatic în expertiza judiciară ecologică
Cataraga Olga12 , Trifăuţan Viorica1
1 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Legea şi Viaţa
Nr. 1(SVol.I) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte de examinare a pestilor infestati cu Anisakide - agenti patogeni periculosi pentru sanatatea omului
Cataraga Olga12 , Trifăuţan Viorica1 , Coadă Viorica3
1 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele viziuni teoretico - practice de efectuare a expertizelor judiciare ecologice în cazul poluării apelor
Cataraga Olga , Trifăuţan Viorica
Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Rapid propagation of miniroses in Moldova
Trifăuţan Viorica , Ciubotaru Alexandru
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Creşterea şi dezvoltarea trandafirilor pitici în dependenţă de natura substratului
Trifăuţan Viorica , Ciubotaru Alexandru
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Adaptogeneza trandafirilor pitici introduşi în Grădina Botanică (Institut) AŞM
Trifăuţan Viorica , Ciubotaru Alexandru
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 2(4) / 2011 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cu privire la introducerea şi cercetarea trandafirilor pitici în Moldova
Trifăuţan Viorica
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reglarea creşterii şi dezvoltării trandafirilor pitici prin diverse metode de curăţire
Trifăuţan Viorica
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 2(4) / 2011 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

  The influence of mother plant (stock) on the growth and development of the miniature roses
Trifăuţan Viorica
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The perspectives of multiplication of the miniature roses in Moldova
Trifăuţan Viorica
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21