IBN
Закрыть

58Publicaţii

538Descărcări

32553Vizualizări

Capcelea Valeriu
Cuvinte-cheie (162): ethics (5), philosophy (5), science (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

Atrocitățile staliniste comise în cele două valuri de deportări în comuna izvoasre raionul Drochia
Capcelea Valeriu , Capcelea Victor
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul amoral al transhumanței politice moldovenești
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentului moral verosimil și activitatea profesională a medicilor și juristulor
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea metodologică a filosofiei juridice
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Caracterul imperativ al normelor de conviețuire pentru societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională etnopedagogică a viitorilor învățători. Fundamentele teoretice și metodologice
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța aspectelor morale și etice ale buneicredințe pentru societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea post-modernă: esență și trăsături specifice
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coniderațiuni cu privire la aspectele etice ale egoismului în societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 12 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

A apus oare epoca de aur a intelectualilor?
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facultățile etico-morale ale intelectualității autohtone: între “ceea ce trebuie să fie” și „ceea ce este”
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menirea „Intelectualului-colectiv” în funcționarea societății contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii asupra necesității perfecționării permanente a codurilor de deontologie profesională a executorilor judecătorești
Capcelea Valeriu1 , Gora Mădălin2
1 Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei,
2 Necunoscută, România
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The essential values and moral faculties of intellectuality in contemporary society
Capcelea Valeriu
Academy of Sciences of Moldova
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Volumul 5, Ediția 13. 2021. București. .
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Elaborarea eticii globale – modalitate eficientă de asigurare a dialogului dintre civilizații și instrumentariu eficient în rezolvarea problemelor stringente ale omenirii
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogiu operei și activității pedagogice a octogenarului, doctorului habilitat, profesorului univresitar Vasile Țapoc
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Filosofia și perspectiva umană:Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea – fenomen social complex al lumii contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea salvgardării tradițiilor naționale ca element esențial al patrimoniului cultural imaterial
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea morală pentru celălalt – imperativ categoric al eticii societății contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rostul, locul și menirea filosofiei în societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Locul și rolul filosofiei sociale în conceperea și interpretarea existenței sociale a societății contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(21) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tradițiilor naționale în materializarea principiului continuității în dezvoltare a generațiilor umane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-73. Vizualizări-2410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Locul și rolul intelectualului -„specialist” în dezvoltarea societății post-industriale
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(19) / 2018 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile metodologice și fundamentele teoretice ale cercetării fenomenului globalizării
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-7-5.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sătenii se află în aşteptarea măsurilor privind ameliorarea bunăstării lor
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea parteneriatului dintre şcoală şi biserică în devenirea morală şi spirituală a elevilor
Serdeşniuc Luis, Capcelea Valeriu
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălți, 2018 / ISBN 978-9975-3156-7-8
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Esența și trăsăturile specifice ale intelectualității 
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța intelectualului specializat pentru progresul societății postmoderne
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul universităților în dezvoltarea socială
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(17) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menirea ștințelor umanitare în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnicii și tehnologiilor contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(16) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Ethical dimension of attitudes towards animals
Capcelea Valeriu
North Section (Balti branch) of Academy of Sciences of Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica ecologică – modalitate eficientă de rezolvare a problemelor mediului înconjurător și de formare a unei atitudini înțelegătoare față de natură
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia în fața provocărilor societății post-moderne
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-933-99-5.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența filosofiei dreptului asupra cercetărilor științifice în științele juridice
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul eticii informaționale în anihilarea consecințelor negative ale utilizării tehnologiilor informaționale
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Abordarea problemelor eticii în lucrarea lui D.D. Roşca existenţa tragică
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015. Chişinău. .
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea etică a schimbărilor climatice
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia tehnicii – domeniu autonom de cercetare filosofică a impactului tehnicii asupra dezvoltării sociale
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(13) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea morala si libertatea ecologica in contextual societatii bazate pe cunoastere
Capcelea Valeriu1 , Capcelea Arcadie2
1 Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei,
2 Banca Mondială, Chișinău
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială a savantului în condiţiile societăţii postmoderne
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul filozofiei în pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniul economic
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 4 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Atribuţia tehnoeticii la soluţionarea problemelor morale cu privire la raportul dintre om, tehnică şi tehnologiile create de umanitate
Capcelea Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(10) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Etica în faţa provocărilor tehnicii şi tehnologiilor contemporane
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi mijloace de studiu ale managementului ecologic
Capcelea Arcadie1 , Capcelea Valeriu2 , Rusandu Ion3
1 Banca Mondială, Chișinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(161) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Dimensiuni teoretico-metodologice şi aplicative ale managementului ecologic
Capcelea Arcadie1 , Rusandu Ion2 , Capcelea Valeriu3
1 Banca Mondială, Chișinău,
2 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconfigurarea problematicii eticii în condiţiile societăţii postmoderne
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziţia de la societatea totalitară spre societatea democratică: esenţa, conţinutul, tendinţele şi tipologia ei
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(160) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Paradoxurile tranziţiei moldoveneşti
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţia – esenţa, locul şi rolul ei în existenţa socială
Capcelea Valeriu
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Bălți, 2011
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Tendinţele dezvoltării societăţii în sec. XXI
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(2) / 2010 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 58