IBN
Закрыть

47Publicaţii

346Descărcări

19854Vizualizări

Capcelea Valeriu
Cuvinte-cheie (127): ethics (5), science (4), philosophy (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 22.
Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 2
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2022 - 2

Caracterul imperativ al normelor de conviețuire pentru societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea post-modernă: esență și trăsături specifice
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

A apus oare epoca de aur a intelectualilor?
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facultățile etico-morale ale intelectualității autohtone: între “ceea ce trebuie să fie” și „ceea ce este”
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii asupra necesității perfecționării permanente a codurilor de deontologie profesională a executorilor judecătorești
Capcelea Valeriu1 , Gora Mădălin2
1 Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei,
2 Necunoscută, România
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Elaborarea eticii globale – modalitate eficientă de asigurare a dialogului dintre civilizații și instrumentariu eficient în rezolvarea problemelor stringente ale omenirii
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogiu operei și activității pedagogice a octogenarului, doctorului habilitat, profesorului univresitar Vasile Țapoc
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea – fenomen social complex al lumii contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea salvgardării tradițiilor naționale ca element esențial al patrimoniului cultural imaterial
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea morală pentru celălalt – imperativ categoric al eticii societății contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rostul, locul și menirea filosofiei în societatea contemporană
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Locul și rolul filosofiei sociale în conceperea și interpretarea existenței sociale a societății contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(21) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tradițiilor naționale în materializarea principiului continuității în dezvoltare a generațiilor umane
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Locul și rolul intelectualului -„specialist” în dezvoltarea societății post-industriale
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(19) / 2018 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile metodologice și fundamentele teoretice ale cercetării fenomenului globalizării
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-7-5.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sătenii se află în aşteptarea măsurilor privind ameliorarea bunăstării lor
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea parteneriatului dintre şcoală şi biserică în devenirea morală şi spirituală a elevilor
Serdeşniuc Luis, Capcelea Valeriu
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălți, 2018 / ISBN 978-9975-3156-7-8
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Esența și trăsăturile specifice ale intelectualității 
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța intelectualului specializat pentru progresul societății postmoderne
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul universităților în dezvoltarea socială
Capcelea Valeriu
Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(17) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49