IBN
Закрыть
Soldatenco Olga
Cuvinte-cheie (99): local yeast (3), phenolic substances (3), sparkling wine (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soiul Cabernet Sauvignon
Taran Nicolae, Morari Boris, Soldatenco Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Studiul comparativ al diferitor metode de identificare taxonomică a tulpinilor de levuri izolate din centrul vitivinicol „Purcari” 
Soldatenco Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Soldatenco Olga, Roşca Olga, Ungureanu Semion, Ponomariova Irina, Urâtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soiurilor de struguri de selecție nouă la producerea vinurilor spumante albe
Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Soldatenco Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выделение местных штаммов дрожжей для производства белых и красных вин в винодельческом центре Трифешть.
Солдатенко Ольга12
1 Комратский государственный университет,
2 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Influences to different extents on the quality of the finished product of sparkling white wines
Taran Nicolae, Soldatenco Olga, Soldatenco Eugenia, Roșca Oleg
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolation and obtain of pure yeast strains from the” Trifeshti” vineyard for production of dry white and red wines
Soldatenco Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi procedee tehnologice de fabricare a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active
Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Soldatenco Olga, Bostan Victor, Chiosa Nicolae, Morari Boris, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Cichir Liudmila
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology development for production of red dry wines with advanced content of biological active compounds
Taran Nicolae1, Soldatenco Eugenia2, Soldatenco Olga2, Bostan Victor3, Chiosa Nicolae3, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana3, Morari Boris2, Cichir Liudmila3
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aprecierea comparativă de utilizare la fermentarea alcoolică a levurilor saccharomyces și non-saccharomyces în condiții de microvinificație
Taran Nicolae, Soldatenco Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea influenței tulpinilor de levuri asupra stării igienice a vinurilor albe seci
Soldatenco Olga, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Morari Boris, Rudoi Alexandru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidențierea și selectarea tulpinilor de levuri cu însușiri tehnologice avansate din plaiul vitivinicol „Purcari” pentru producerea vinurilor albe și roșii cu tipicitate locală
Taran Nicolae1, Soldatenco Olga1, Bostan Victor2, Chiosa Nicolae23
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Influence of dealcoholization process temperature on the quality of white wine Chardonnay
Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Soldatenco Olga
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Required characteristics for yeast strains for the production of natural white table wines and sparkling wines with high hygienic properties
Soldatenco Olga, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Morari Boris, Barsova Oxana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of diverse yeast species on physical-chemical characteristics and on stability to different casses in white dry wines
Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Soldatenco Olga, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Hristeva Oxana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of enzyme preparations on the stability of white dry wines to protein and colloidal cases
Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Hristeva Olga, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Soldatenco Olga, Adajuc Victoria
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulpini de levuri autohtone de genul Saccharomyces pentru producerea vinurilor
Taran Nicolae, Soldatenco Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияния различных рас дрожжей на физико-химические показатели и стабильность белых сухих вин к различным видам помутнений
Таран Николай, Солдатенко Е., Солдатенко Ольга, Адажук Виктория, Столейкова С., Morari Boris, Barsova Oxana, Христева Оксана
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Potențiallul de spumare a vinurilor materie primă albe obținute din soiurile de selecție nouă a Ișphta.
Soldatenco Eugenia, Taran Nicolae, Adajuc Victoria, Soldatenco Olga, Morari Boris, Barsova Oxana, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Glavan Pavel, Taran Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților tehnologice a tulpinilor de levuri din colecția națională de microorganisme pentru industria vinicolă
Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Soldatenco Olga, Barsova Oxana, Taran Marina, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Morari Boris, Glavan Pavel, Adajuc Victoria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35