IBN
Закрыть
Călcâi Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
Cărţi - 1. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 1

Autoidentificarea și încrederea cetăţenilor - indicatori ai consolidării coeziunii sociale
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Combaterea sărăciei – condiție de consolidare a coeziunii sociale
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-89. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Micul business – factor al creșterii gradului de ocupare a populației
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocuparea forței de munca prin dezvoltarea antreprenorialului mic si mijlociu
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-4-2.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocuparea forței de munca prin dezvoltarea antreprenorialului mic si mijlociu
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice: Studiu sociologic (Partea II)
Chişinău: 2019.
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul antreprenoriatului mic și mijlociu în ocuparea forței de muncă
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Micul business în constituirea clasei mijlocii
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea I. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4203-9-6.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veniturile antreprenorilor businessului mic – criteriu de raportare la clasa mijlocie
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Întreprinderile micului business - factor de constituire a clasei mijlocii
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micul business – element fundamental al constituirii clasei mijlocii
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației
Călcâi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Religia – instituţie socială
Călcâi Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-156. Vizualizări-1967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Religia în societatea de criză: cazul Republicii Moldova
Călcâi Gheorghe , Calchei Marcela
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(162) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratificarea socială: impactul nivelului de trai
Călcâi Gheorghe
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Europenizarea: faţetele procesului
Chişinău: "Tipografia-Sirius" SRL, 2013. ISBN 978-9975-57-064-0..
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Spaţiul locativ rural – situaţia reală şi unele sugestii
Călcâi Gheorghe
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veniturile şi cheltuielile de consum ale populaţiei săteşti -resurse ale dezvoltării umane
Călcâi Gheorghe
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Efectele socio-economice ale migraţiei în RM şi Romania
Cernei-Băcioiu Mihaela , Călcâi Gheorghe1 , Mocanu Victor2
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţionalizarea sociologiei în cadrul AŞM: realizări şi perspective
Călcâi Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Timpul liber:mărimea şi modul de utilizare
Călcâi Gheorghe
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Condiţiile de locuit din mediul rural: realităţi şi aşteptări
Călcâi Gheorghe
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(150) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul liber şi activitatea culturală a săteanului
Călcâi Gheorghe
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(151) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Munca săteanului în condiţiile transformării societăţii
Călcâi Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(148) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Calitatea vieţii: elucidarea conceptului
Cobzac Iosif , Călcâi Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(144) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme sociale ale educării personalităţii în cadrul procesului de învăţământ
Mocanu Victor , Călcâi Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(144) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sărbătorile ca valori sociale
Călcâi Gheorghe , Bobână Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(144) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Secţia sociologie:retrospectivă, actualitate, perspective
Călcâi Gheorghe , Timuş Andrei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1-2(141) / 2006 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26