IBN
Закрыть
Rusu Grigore
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2017 - 1

Theoretical and practical aspects on reform of management and public administration
Rusu Gheorghe , Rusu Grigore , Bumbu Mihai , Gangan Serghei
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile raporturilor juridice în dreptul vamal
Rusu Grigore , Rotundu Edgar
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-137. Vizualizări-1548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte practico-științifice în materia de răs- pundere administrativă a statului pentru încăl- carea de către magistrați a Drepturilor Omului consacrate prin rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite
Rusu Grigore1 , Botomei Vasile2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Asociaţia Colegiul Mediatorilor din jud. Bacău
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(139) / 2012 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 13 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi utilizarea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în combinaţii hibride
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Bruma Serghei , Rusu Grigore
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4