IBN
Закрыть

217Publicaţii

2776Descărcări

103861Vizualizări

Mişin Igor105Ghidirim Gheorghe38Harea Patricia37Madan Diana30Petrovici Virgil29Şcerbatiuc-Condur Corina29Zaharia Sergiu25Vozian Marin22Şor Elina21Rojnoveanu Gheorghe20Gladun Eugen15Sprincean Mariana14Fuior-Bulhac Liliana13Guţu Eugen11Cuţitari Irina9Samoilenco Tatiana9Halabudenco Elena9Barbova Natalia8Gheorghiţa Vadim8Tagadiuc Olga7Danci Alexandru7Lazăr Cornelia7Racoviță Stela7Moşin Veaceslav6Gladun Elena6Malcova Tatiana6Capcelea Svetlana5Gudumac Eva5Zastavnitchi Gheorghe5Egorov Vladimir4Rotaru Natalia4Pantea Valeriana4Suman Ala4Fuior Liliana4Ghimpu Victoria4Casian Dumitru3Hadjiu Svetlana3Bernic Jana3Cerneţchi Olga3Gladun Sergiu3Cernat Mircea3Petrovici Valeriu3Vasiliev Veaceslav3Eţco Ludmila2Sacară Victoria2Chemencedji Inga2Protopop Svetlana2Mişina Liudmila2Secrieru Viorica2Pochin Adriana2Dobreva Cristina2Ţîbîrnă Constantin1Bahnarel Ion1Cemortan Igor1Varzari Alexandru1Ciobanu Victor1Ciuntu Angela1Ghereg Anatolie1Opalco Igor1Pavliuc Galina1Poclitaru Maria1Revencu Sergiu1Belev Nicodim1Curajos Boris1Iacovleva Iraida1Revenco Ninel1Tănase Adrian1Rusu Ludmila1Şveţ Inna1Roller Victor1Strătilă Mihail1Strătilă Radu1Tabac Elena1Istrate Viorel1Puiu Serghei1Curajos Anatol1Celac Victoria1Velenciuc Ludmila1Baliţchi Eugen1Coreţchi Liuba1Lupaşcu Aliona1Glijin Carolina1Nedbailo Ecaterina1Tcacenco Olga1Samohvalova Tatiana1Revenco Adrian1Zaharia Serghei1Nour Veronica1Gîncu Mariana1Vasilev Veaceslav1Bobu Ion1Moldovanu Mihai1Paladi Elena1Chesov Elena1Ghiluţă Oxana1Certan-Bejan Rodica1Crivceanschi Eugenia1Guțuleac Radu1Bejenari Ludmila1Patrașcu Alina1Salimov Corina1Zastavneţchi Gheorghe1Harea Alina1Popescu Irina-Anca1Harea Adrian1
Mişina Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Publons
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 106. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 98.
Publicații indexate în SCOPUS - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 56
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 26
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 19
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 38
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 41
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1

2023 - 11

Chistadenom mucinos ovarian gigant
Mişina Ana , Velenciuc Ludmila , Crivceanschi Eugenia , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioma of the anterior abdominal wall after caesarean delivery. Journal of Surgery
Mishina Anna1 , Shor Elina23 , Şcerbatiuc-Condur Corina4 , Gheorghiţa Vadim2 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine,
4 Institute of Oncology
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza inghinală
Mişina Ana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giant epidermoid cyst of the vulvo-perineal region during pregnancy
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hematomul vulvar posttraumatic
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Massive cellular angiofibroma of the vulva
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine contraceptive în tractul gastro-intestinal: o patologie abdominală rară
Malcova Tatiana1 , Şor Elina1 , Mişin Igor1 , Mişina Ana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile retroperitoneale primare descoperite în timpul sarcinii
Malcova Tatiana1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utero-cutaneous fistula
Mishina Anna1 , Malcova Tatiana2 , Shor Elina23 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaginal leiomyoma: a case report and narrative review. Obstetrica şi Ginecologia
Mishina Anna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Obstetrica şi Ginecologia
Vol. 71, Nr. 1 / 2023 / ISSN 1220-5532
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эндометриоидные кисты поджелудочной железы
Шор Элина12 , Мишина Анна3 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2023. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–69-7.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 21

Adenomioza chistică intrauterină
Mişina Ana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilio-pancreatic transpapillary endoscopic interventions in pregnancy
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Suman Ala1 , Mishina Anna2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chist epidermoid hemoragic a labiei mici
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ectopic decidua of the appendix
Shor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Mishina Anna3 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Mother and Child
Journal of Surgery
Vol. 18, Supl. nr. 3 / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umbilical endometriosis
Mişina Ana1 , Zaharia Sergiu2 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Gheorghiţa Vadim3 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 2(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza pancreatică
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaging characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123
1 Emergency Institute of Medicine,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervențiile endoscopice bilio-pancreatice transpapilare în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Istrate Viorel1 , Suman Ala1 , Mişina Ana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiom al ligamentului rotund al uterului
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiom uterin la adolescentă
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine în tractul urinar
Malcova Tatiana1 , Tănase Adrian1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123 , Petrovich Virgil123
1 Emergency Institute of Medicine,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent 2022 European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția a 14-a. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul ogilvie în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsiune izolata a trompei uterine cauzată de chist paraovarian
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile anexiale uterine la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-411
Gudumac Eva, Bernic Jana, Livşiţ Irina, Mişina Ana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/08/PCN-411-Tumorile-anexiale-uterine-la-copil.pdf
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varice vulvare
Mişina Ana1 , Casian Dumitru23 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulusul de sigmoid în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Şor Elina21 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация композитного индекса King при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вульвовагинальные доброкачественные мезенхимальные опухоли
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Фуйор-Булхак Лилиана1 , Петрович Виржил1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-6046126-33–7.
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децидуоз аппендикса
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы визуализации в диагностике эндометриоза послеоперационного рубца
Мишина Анна1 , Захария Сергей2 , Шор Элина23 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Радиология
Ediția 16. 2022. Московская область, г. Красногорск. ISBN 978-5-906484-67-3.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 22

Diagnosis and surgical treatment of ovarian tumors in pediatric patients
Harea Patricia , Mishina Anna , Harea Adrian , Dobreva Cristina , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovich Virgil
Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adeziunea labială la adolescentă
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angioleiomiom al ligamentului larg al uterului
Mişina Ana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atrezia himenului complicată cu dezvoltarea piocolposului
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological markers of ionizing radiation
Coreţchi Liuba12 , Gîncu Mariana12 , Sakara Viktoria K.3 , Opalco Igor3 , Mishina Anna3 , Popescu Irina-Anca4 , Bahnarel Ion2 , Bejenari Ludmila3 , Gladun Sergiu3
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Mother and Child,
4 National Institute of Public Health, Regional Centre of Public Health – Iasi
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromosomal abnormalities in men with azoospermia
Racoviță Stela1 , Moshin Veaceslav1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Sprincean Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical and genetic study in male infertility with azoospermia
Racoviță Stela1 , Moshin Veaceslav1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Sprincean Mariana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytogenetic study in male infertility associated with azoospermia and severe oligosoospermia
Racoviță Stela1 , Patrașcu Alina1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Samoilenco Tatiana2 , Sprincean Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza hepatică
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of Down syndrome in the Republic of Moldova, 2009 – 2018
Barbova Natalia12 , Egorov Vladimir1 , Sprincean Mariana12 , Halabudenco Elena1 , Mishina Anna1 , Samoilenco Tatiana1 , Secrieru Viorica1 , Nour Veronica1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiom al colului uterin cu retenție acută de urină
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiomatoza intravenoasă
Mişina Ana1 , Casian Dumitru12 , Şcerbatiuc-Condur Corina31 , Mişin Igor13
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration of intrauterine devices into the gastrointestinal tract
Mishina Anna1 , Malcova Tatiana23 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Shor Elina23 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Nr. 4(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina ectopică posthisterectomie
Mişina Ana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina ectopică retroperitoneală – variantă de ectopie rară
Mişina Ana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Malcova Tatiana32 , Şor Elina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenica primara
Şor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mişin Igor1 , Mişina Ana3 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenică primară
Şor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mişin Igor12 , Mişina Ana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de congestie pelviană
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Casian Dumitru12 , Mişina Ana2 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 217