IBN
Закрыть

28Publicaţii

56Descărcări

7513Vizualizări

Stingaci Eugenia Petru
Cuvinte-cheie (65): ionic liquids (3), antifungals (1), 4-triazoles (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton
Ştefăneţ Tatiana1, Stingaci Eugenia2, Vîslouh Oxana1, Valica Vladimir1, Macaev Fliur12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of novel amide derivation of dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod, Styngach Evgenia, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of vinyl triazole fungicides
Styngach Evgenia1, Pogrebnoi Serghei1, Zveaghinţeva Marina1, Valica Vladimir2, Uncu Livia2, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Современные достижения фармацевтической науки и практики Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2019. Витебск. ISBN 978-985-466-971-7.
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The first example of spirocyclopropaneoxindole functionalized by dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod1, Styngach Evgenia1, Sucman Natalia12, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unusual heterocyclization of monastrol under the conditions of the pechmann reaction
Ciobanu Natalia, Styngach Evgenia, Barba Alic, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Современные достижения фармацевтической науки и практики Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2019. Витебск. ISBN 978-985-466-971-7.
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез пирролкарбоксилата и исследование каталитической активности железосодержащих имидазолиевых солей
Погребной Всеволод, Стынгач Евгения, Макаев Флюр
Институт Химии
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Hexanuclear Fe(III) wheels functionalized by amino-acetonitrile derivatives
Kravtsov Victor1, Malaeştean Iurie1, Styngach Evgenia2, Duca Gheorghe2, Macaev Fliur2, Van Leusen Jan3, Kogerler Paul3, Hauser J4, Kramer Karl W4, Decurtins Silvio4, Liu Shixia4, Ghosh Ashta5, Garcia Yann5, Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 RWTH Aachen University,
4 University of Bern,
5 Universitatea catolică din Louvain
Solid State Sciences
Nr. 78 / 2018 / ISSN 1293-2558
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensification of extraction of biologically active substances under the action of the sonocapillary effect
Dumitraş Petru1, Bologa Mircea1, Kubritskaya Tatiana1, Styngach Evgenia2, Shemyakova Tatiana1, Balan Gheorghe1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular diversity from nitrogen organic salts: preparation of novel scaffolds and focused targets
Curlat Serghei1, Sucman Natalia1, Styngach Evgenia1, Pogrebnoi Serghei1, Boldescu Veaceslav1, Stefanet V.2, Valica Vladimir2, Uncu Livia2, Kravtsov Victor3, Baca Svetlana3, Macaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selective synthesis and structure of highly functionalised ethylideneindolinone
Zveaghinţeva Marina1, Sucman Natalia1, Styngach Evgenia1, Kravtsov Victor2, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Extractia cavitationala
Dumitraş Petru, Bologa Mircea, Cubriţcaia Tatiana, Balan Gheorghe, Stingaci Eugenia
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез и противотуберкулезная активность железо содержащих N-винил-1,2,4-триазолов
Стынгач Евгения, Звягинцева Марина, Погребной Сергей, Макаев Флюр
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения молодых ученых: химические науки Всероссийская молодежная конференция
Ediția a III-a. 2017. Уфа, Россия . .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Antifungal and antioxidant activity of (Z)-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)prop-2-en-1-one
Zveaghinţeva Marina1, Styngach Evgenia1, Pogrebnoi Serghei1, Barba Alic1, Geronikaki Athina2, Duca Gheorghe1, Valica Vladimir3, Macaev Fliur13
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Aristotle University of Thessaloniki,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Topical issues of new drugs development Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student
Ediția a XXIII-a. 2016. Kharkiv, Ukraine. .
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal structures of Co(II) COMPLEXES WITH A TETRA-2-pyridynylpyrazine ligand
Filippova Irina1, Radu Ioana1, Styngach Evgenia2, Macaev Fliur2, Hauser J3, Decurtins Silvio3, Liu Shixia3, Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 University of Bern
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular transformation of 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino] acetonitrile during formation of copper(II) polymorphs
Melnic Elena1, Styngach Evgenia2, Macaev Fliur2, Kravtsov Victor1, Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наноразмерные, стерео- и энантиомерные пестициды: успехи, перспективы и риски
Макаев Флюр, Стынгач Евгения, Погребной Сергей, Иванчик Альберт, Дука Георгий
Институт химии Академии наук Молдовы
Достижения химии в агропромышленном комплексе Материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международным участием
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез и фунгицидные свойства трет-бутил замещенных N-винил-1,2,4-триазолил кетонов
Звягинцева Марина1, Стынгач Евгения1, Горинчой Елена1, Барба Алик1, Героникаки А. 2, Макаев Флюр1
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Aristotle University of Thessaloniki
Достижения химии в агропромышленном комплексе Материалы II Всероссийской молодежной конференции-школы с международным участием
Ediția a II-a. 2016. Уфа, Россия . ISBN 978-5-7456-0499-7.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Magnetic ionic liquids for extractive desulfurization of diesel fuel
Styngach Evgenia, Macaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New 1-alkyl-3-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)imidazolium bromides
Styngach Evgenia, Barba Alic, Macaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tunable “ionic liquids” and nanocrystalline metal oxides architectures: challenges, strategies, applications
Styngach Evgenia, Pogrebnoi Serghei, Boldescu Veaceslav, Dragalin Ion, Curlat Serghei, Macaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28