IBN
Закрыть

56Publicaţii

231Descărcări

34573Vizualizări

Lemanova Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 35
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Aspecte cu privire la aplicarea produsului paurin contra moniliozei (Monilia fructigena) la cireș
Boubătrîn Ivan , Lemanova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Влияние биопрепаратов на снижение фузариозных гнилей кукурузы
Щербакова Татьяна 1 , Пынзару Борис1 , Матичук Василе2 , Леманова Н.1 , Волощук Леонид1
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Biological metod for prevention grown gall in horticulture
Lemanova Natalia1 , Magher Mihail2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Mikrobiolohichnyi Zhurnal
Nr. 2(81) / 2019 / ISSN 1028-0987 / ISSNe 2616-9258
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fertilizantului MICROCOM-T şi suspensiilor bacteriene (Azotobacter chroococcum, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida) asupra sfeclei de zahăr în funcţie de condiţiile de umiditate a solului
Lisnic Stelian , Lemanova Natalia , Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie.
David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Gladei Mihai
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produsele microbiologice în combaterea agenților patogeni la cultura porumbului
Pînzaru Boris1 , Şcerbacova Tatiana1 , Lemanova Natalia1 , Lungu Andrei1 , Maticiuc Vasile2 , Meleca Anatolie2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic
Veliksar Sofia , Gladei Mihai , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диапазон действия сапрофитных диазотрофных бактерий в почвенно-растительных взаимоотношениях
Леманова Н. , Великсар София
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение адаптивности растений к стрессовому воздействию
Леманова Н. , Горбунова Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства бактериальных штаммов для повышения супрессивности почвы
Леманова Н. , Горбунова Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro
Magher Maria , Lemanova Natalia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fertilizantului Microcom-t şi suspensiilor rizobacteriene (Azotobacter Chroococcum, Bacillus Subtilis, Pseudomonas Putida) asupra unor procese fizioloşice şi productivităţii sfeclei de zahăr în dependenţă de condiţiile de mediu
Lisnic Svetlana1 , Coreţcaia Iulia1 , Lemanova Natalia1 , Mitina Tatiana2 , Bondarenco Nadejda2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of plant growth promoting bacteria (PGPB) on copper toxicity reduction in grape seedlings
Veliksar Sofia1 , Lemanova Natalia1 , Zacchini Massimo2 , Pietrini Fabrizio2 , Gladei Mihai1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficacy of pseudomonas aureofaciens CNMN-PB-05 as a biological control agent against Erwinia Amylovora on apple flowers
Magher Maria , Lemanova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологический метод снижения вредоносности корневых гнилей сахарной свеклы
Lemanova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Enhancement of copper resistance of vitis vinifera l. Cv. Victoria seedlings by the plant growth promoting bacteria and trace elements
Veliksar Sofia1 , Lemanova Natalia1 , Zacchini Massimo2 , Pietrini Fabrizio2 , Tudorache Gheorghe1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth, physiological and biochemical responses in copper-treated poplar plants to be exploited for the phytoremediation bio-technology
Zacchini Massimo1 , Di Baccio Daniela1 , Iori Valentina1 , Veliksar Sofia2 , Lemanova Natalia2 , Juskaite Liudvika3 , Maruska Audrius3 , Pietrini Fabrizio1
1 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Vytautas Magnus University
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation on metal tolerance and phytoremoval activity in the poplar hybrid clone “Monviso” under Cu-spiked water: Potential use for wastewater treatment
Pietrini Fabrizio1 , Veliksar Sofia2 , Lemanova Natalia2 , Di Baccio Daniela1 , Iori Valentina1 , Juskaite Liudvika3 , Maruska Audrius3 , Zacchini Massimo1
1 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Vytautas Magnus University
Science of the Total Environment
Nr. 592 / 2017 / ISSN 0048-9697 / ISSNe 1879-1026
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea protecţiei plantaţiilor de măr cu aplicarea fungicidelor în amestic cu produse biologice
Boubătrîn Ivan , Lemanova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий питания на содержание воды в зимующих побегах и морозостойкость винограда
Великсар София , Леманова Н. , Гладей Михай , Тудораке Георгий
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диазотрофные бактерии как объекты сельскоозяйственной биотехнологии
Леманова Н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности выращивания Rheum raponticum в условиях Молдовы
Гладкая Алла , Щербакова Татьяна , Леманова Н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Application of plant grow -promoting rhizobacteria for “no-till“ agricultural strategy
Lemanova Natalia , Stratulat Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul carbohidraţior în organele viţei de vie în funcţie de aplicarea simultană a microelementelor şi diferitor metaboliţi bacterieni
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe , Gladei Mihai , Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea impactului secetei asupra sfeclei de zahăr la aplicarea fertilizantului MICROCOM-T, suspensiilor şi metaboliţilor de microorganisme
Lisnic Stelian , Lemanova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование ризосферных бактерий в экологизированной системе выращивания растений
Леманова Н. , Горбунова Валентина , Соловей Е. , Худякова Ольга
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение PGPR бактерий в технологии обработки почвы „No-Till”
Леманова Н.1 , Кривчанский Генадий2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль микроорганизмов в снижении негативного эффекта глифосата и повышении плодородия почвы виноградников
Великсар София , Леманова Н. , Гладей Михай
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Changes in the nitrate reductase and peroxidase activity in the leaves and leaf apoplast of sugar beet plants under applications of MICROCOM-T fertilizer, suspensions and metabolites of microorganisms
Lisnic Svetlana , Toma Simion , Coretscaia Iulia , Lemanova Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing of vine resistance to unfavorable growing conditions by using of trace elements and microorganisms compositions
Veliksar Sofia1 , Toma Simion1 , Lemanova Natalia1 , David Tatiana1 , Tudorache Gheorghe1 , Carpenco Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent achievements in microbiological plant protection
Voloschyuk Leonid , Pânzaru Boris , Lemanova Natalia , Nicolaev Arcadi , Şcerbacova Tatiana , Nicolaev Svetlana , Zavtony Pantelimon , Moraru Liviu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent achievements in microbiological plant protection
Voloschyuk Leonid1 , Pânzaru Boris1 , Lemanova Natalia1 , Nicolaev Arcadi1 , Şcerbacova Tatiana1 , Nicolaeva Svetlana1 , Zavtony Pantelimon1 , Toncea Ion2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Agricultural Research and Development Institute Fundulea
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование почвообитающих штаммов бактерий при выращивании лука на перо
Леманова Н. , Ильев Петр
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение длительной жизнеспособности продуцента биопрепарата ПАУРИН
Леманова Н. , Горбунова Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение биопрепарата ПАУРИН для предупреждения бактериального (корневого) рака плодовых пород
Леманова Н.1 , Магер Михаил2 , Магер Владимир2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Biological control of grown gall in horticulture
Lemanova Natalia1 , Magher Maria1 , Magher Mihail2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of trace elements and microorganisms on the content of carbohydrates in grapevine organs
David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of micronutrients and metabolites of microorganisms on nutritive status of grape
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , David Tatiana , Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitrate reductase and peroxidase activity in sugar beet leaves under application of trace elements and temporal water stress
Lisnic Stelian , Toma Simion , Lemanova Natalia , Coretscaia Iulia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение комбинаций диазотрофных бактерий с микроэлементами в виноградном питомниководстве
Леманова Н. , Великсар София
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 10

Conţinutul elementelor nutritive în sol şi plantele viţei de vie în funcţie de aplicarea complexului de microelemente microcom-v şi microorganisme
Veliksar Sofia , Toma Simion , Lemanova Natalia , Nedealcov Semion , Balan Victoria , Bratco Dumitru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea cepei pentru cozi
Iliev Petru1 , Lemanova Natalia2 , Ilieva Irina1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Protectie a Plantelor si Agricultura Ecologica
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of trace elements ans microorganisms on the grapeseed germination and growth of cuttings
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , Bîrsa Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta compozitiei mediului de cultura asupra caracterului antagonist al unor tulpini de Pseudomonas Spp. in vitro
Magher Maria , Voloşciuc Leonid , Lemanova Natalia
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активность нитратредуктазы и пероксидазы у сахарной свеклы в зависимости от применения препарата микроком-т, микроорганизмов и кратковременного водного стресса
Лисник С. , Тома Семион , Леманова Н. , Корецкая Ю.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Альтернатива химическим средствам на картофеле
Церковная Валентина1 , Леманова Н.2
1 Приднестровский институт искусств, Тирасполь,
2 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние микроорганизмов и комплекса микроэлементов на рост и развитие саженцев винограда
Великсар София , Леманова Н. , Тома Семион , Коробка В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние микроорганизмов и комплекса микроэлементов на рост и развитие саженцев винограда
Великсар София , Леманова Н. , Тома Семион , Коробка В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние микроорганизмов и комплекса микроэлементов на рост и развитие саженцев винограда
Великсар София , Леманова Н. , Тома Семион , Коробка В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 22 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность стимуляторов роста на винограде
Елисовецкая Дина1 , Кристман Диана1 , Леманова Н.1 , Тодираш Владимир1 , Калугару-Спэтару Татьяна2 , Алексеев Кристина2 , Здиорук Нина2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 56