IBN
Закрыть
Ţaranu Anatolie Mihai
Cuvinte-cheie (15): geopolitical influence (1), hybrid war (1), political settlement (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Evoluţia politicilor Rusiei în problema conflictului transnistrean
Ţaranu Anatolie
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Înfometarea Moldovei postbelice sub regimul sovietic (1946–1947)
Ţaranu Anatolie
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evoluţia politicii de stat şi a platformelor de partid în Republica Moldova în chestiunea reglementării conflictului transnistrean (2001-2010)
Ţaranu Anatolie
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind istoria conflictului secesionist de la Nistru
Ţaranu Anatolie
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspecte ale istoriei începutului conflictului transnistrean
Ţaranu Anatolie
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(88) / 2011 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 26 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parlamentul independenţei şi conflictul transnistrean
Ţaranu Anatolie
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6