IBN
Закрыть
Chirtoacă Leonid
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 1

Repararea prejudiciului cauzat pentru protecția necesară a valorilor fundamentale într-o societate democratică
Chirtoacă Leonid , Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Refelecții asupra drepturilor titularului de brevet pentru soi de plante
Chirtoacă Leonid1 , Spivacenco Anatol2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Materializarea reparării prejudiciului cauzat prin prisma acțiunii în răspundere civilă contractuală
Chirtoacă Leonid
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-4-6.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii aplicabile în procedura Curții Europene a Drepturilor Omului
Chirtoacă Leonid , Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Evoluția răspunderii civile delictuale în spațiul european. Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defect
Chirtoacă Leonid
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția răspunderii civile delictuale în spațiul european. Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defect
Chirtoacă Leonid
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitateși asigurare a parcursului european (Partea a II-a)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-8-0..
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea civilă prin prisma reglementărilor legislației naţionale şi a statelor Uniunii Europene
Chirtoacă Leonid
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al activității electronice notariale
Schin George-Cristian1 , Chirtoacă Leonid2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Natura juridică a actelor notariale
Schin George-Cristian1 , Chirtoacă Leonid2
1 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1-2(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea civilă prin prisma reglementărilor legislației naţionale şi a statelor Uniunii Europene
Chirtoacă Leonid
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Valenţele dreptului de creanţă în contextul acţiunii pauliene
Chirtoacă Leonid1 , Fală Nicolae2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte privind obiectele de proprietate intelectuală create în exercitarea atribuțiilor de serviciu
Chirtoacă Leonid1 , Pîrvan Pintilie2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aspecte privind regimul juridic al contractului electronic și a semnăturii electronice (digitale) în Republica Moldova
Chirtoacă Leonid
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016. Descarcări-58. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Acţiunea în revendicare - mijloc juridic de protecţe a dreptului de proprietate
Chirtoacă Leonid
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-157. Vizualizări-1947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia
Chirtoacă Leonid
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-51. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte privind limitarea dreptului de proprietate privată prin intermediul instituţiei exproprierii
Chirtoacă Leonid
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(25) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția și dezvoltarea dreptului de proprietate în contextul consolidării sistemului legislativ al Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene
Chirtoacă Leonid
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Европейская интеграция Республики Молдова. Европейское право-Новая юридическая отрасль
Chirtoacă Leonid , Chirtoacă Natalia
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Suveranitatea – element definitoriu al personalităţii juridice internaţionale a statului
Chirtoacă Natalia1 , Chirtoacă Leonid2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind recunoaşterea statelor
Martîniuc Cristina , Chirtoacă Leonid
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21